Hva er EØS-midlenehttps://helsedirektoratet.no/eos-midlene/hva-er-eos-midleneHva er EØS-midleneEØS-midler er økonomiske bidrag betalt av EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. Ordningen med EØS-midler ble forhandlet frem da EØS-avtalen ble til. 3581Artikkel

Sist faglig oppdatert: 29. januar 2018