Søknad om godkjenning for håndtering av humane celler og vev (DOC)

Send utfylt søknad og tilhørende dokumentasjon til cellerogvev@helsedir.no

Se også liste over godkjente virksomheter for håndtering av celler og vev (PDF)

Forskrift om kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (lovdata.no) trådte i kraft 1. juli 2008. Forskriftens formål er å sikre et sterkt vern av menneskers helse gjennom kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev for bruk i mennesker.

Forskriften er en implementering av EU-direktiv 2004/23/EU (PDF), 2006/17/EU (PDF) og 2006/86/EU (PDF) om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev.

Helsedirektoratet godkjenner virksomheter etter forskriften.

I sammenheng med innføring av det felles europeiske kodesystemet (SEC), ligger det en kort forklaring på oppbygging av koden her (DOC).

Kodeplatform for innhenting av produktkoder og virksomhetsinformasjon.

Årsrapportering celler og vev

Rapporteringsskjema:

Årsrapporter:

Årsrapporter Eurocet for 2016:

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2017