Meld uønsket hendelse celler og vevhttps://helsedirektoratet.no/celler-vev-og-organer/meld-uonsket-hendelse-celler-og-vevMeld uønsket hendelse celler og vevMeld uønsket hendelse straks. Hva skal meldes? Hvem skal melde? 6826Artikkel
Meld uønsket hendelse humane organerhttps://helsedirektoratet.no/celler-vev-og-organer/meld-uonsket-hendelse-humane-organerMeld uønsket hendelse humane organerMeld uønsket hendelse straks. Hva skal meldes? Hvem skal melde?7571Artikkel
Godkjenning av virksomheter for celler og vevhttps://helsedirektoratet.no/celler-vev-og-organer/godkjenning-av-virksomheter-for-celler-og-vevGodkjenning av virksomheter for celler og vevVeiledning til årsrapportering og søknad om godkjenning av virksomheter for håndtering av humane celler og vev.1459Artikkel
Godkjenning av virksomhet for organdonasjonhttps://helsedirektoratet.no/celler-vev-og-organer/godkjenning-av-virksomhet-for-organdonasjonGodkjenning av virksomhet for organdonasjonVeiledning til søknad om godkjenning av virksomheter for organdonasjon beregnet for transplantasjon.1458Artikkel

Sist faglig oppdatert: 4. juni 2018