Turnus for legerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus-og-spesialistutdanning/turnus-for-legerTurnus for legerLedige reststillinger (turnus) utlyses på Helsedirektoratets turnusportal. Nåværende turnusordning avvikles og det innføres en obligatorisk LIS1 for alle legespesialitetene. 1077
Spesialistutdanning for legerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-legerSpesialistutdanning for legerFørste del av ny spesialistutdanning for leger, LIS1, starter 1. mars 2017. Andre og tredje del, LIS 2 og 3, starter 1. mars 2019.4552
Turnustjeneste for fysioterapeuterhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus-og-spesialistutdanning/turnustjeneste-for-fysioterapeuterTurnustjeneste for fysioterapeuterPersoner som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.1078
Turnustjeneste for kiropraktorerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus-og-spesialistutdanning/turnustjeneste-for-kiropraktorerTurnustjeneste for kiropraktorerDet er ingen kiropraktorutdanning i Norge i dag. Personer som har avsluttet en fem-årig ECCE-akkreditert kiropraktorutdanning i utlandet, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få norsk autorisasjon som kiropraktor. 1081
Turnustjeneste for ortopediingeniørerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus-og-spesialistutdanning/turnustjeneste-for-ortopediingeniorerTurnustjeneste for ortopediingeniørerFor å få autorisasjon som ortopediingeniør kreves det to års turnustjeneste etter endt utdanning. 1082

Sist faglig oppdatert: 17. august 2016

skriv ut del på facebook del på twitter