Turnus for legerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus-og-spesialistutdanning/turnus-for-legerTurnus for legerLedige reststillinger (turnus) utlyses på Helsedirektoratets turnusportal. Nåværende turnusordning avvikles og det innføres en felles del 1 for alle legespesialitetene. 1077
Spesialistutdanning for legerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-legerSpesialistutdanning for legerNy spesialistutdanning for leger trer i kraft høsten 2017. Søk på stilling i del 1 (tidligere turnus). 4552
Turnustjeneste for fysioterapeuterhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus-og-spesialistutdanning/turnustjeneste-for-fysioterapeuterTurnustjeneste for fysioterapeuterPersoner som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.1078
Turnustjeneste for kiropraktorerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus-og-spesialistutdanning/turnustjeneste-for-kiropraktorerTurnustjeneste for kiropraktorerDet er ingen kiropraktorutdanning i Norge i dag. Personer som har avsluttet en fem-årig ECCE-akkreditert kiropraktorutdanning i utlandet, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få norsk autorisasjon som kiropraktor. 1081
Turnustjeneste for ortopediingeniørerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus-og-spesialistutdanning/turnustjeneste-for-ortopediingeniorerTurnustjeneste for ortopediingeniørerFor å få autorisasjon som ortopediingeniør kreves det to års turnustjeneste etter endt utdanning. 1082

skriv ut del på facebook del på twitter