Turnus for legerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus/turnus-for-legerTurnus for legerNåværende turnusordning avvikles og det innføres en obligatorisk LIS1 for alle legespesialitetene. Siste kull som gjennomfører turnus etter gammel ordning begynte i turnus 1. mars 2017.1077Artikkel
Turnustjeneste for fysioterapeuterhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus/turnustjeneste-for-fysioterapeuterTurnustjeneste for fysioterapeuterPersoner som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.1078Artikkel
Turnustjeneste for kiropraktorerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus/turnustjeneste-for-kiropraktorerTurnustjeneste for kiropraktorerDet er ingen kiropraktorutdanning i Norge i dag. Personer som har avsluttet en fem-årig ECCE-akkreditert kiropraktorutdanning i utlandet, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få norsk autorisasjon som kiropraktor. 1081Artikkel
Turnustjeneste for ortopediingeniørerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus/turnustjeneste-for-ortopediingeniorerTurnustjeneste for ortopediingeniørerFor å få autorisasjon som ortopediingeniør kreves det to års turnustjeneste etter endt utdanning. 1082Artikkel

Sist faglig oppdatert: 20. mars 2017