Spesialistutdanning gjennomført helt eller delvis i land utenfor EU/EØS-land og Sveits kan søkes godkjent etter norske spesialistregler. Søknader innkommet før 1. mars 2019 vil bli vurdert etter regelverket for dagens spesialiststruktur og Helsedirektoratet vil i slike saker foreta en jevngodhetsvurdering. Dette innebærer at spesialistutdanningen og eventuell senere erfaring som spesialist i utlandet vil bli vurdert opp mot norske krav. Det vil foretas en vurdering av det faktiske innholdet, omfanget og nivå av gjennomført utdanning opp mot de norske kravene i den aktuelle spesialitet. Helsedirektoratet vil på dette grunnlag vurdere om hele eller deler av den utenlandske utdanningen kan telle ved norsk spesialistgodkjenning. 
 
For å kunne foreta en jevngodhetsvurdering må vi ha detaljerte opplysninger om tjenesten og den utenlandske utdanningen. Søknaden skal fylles ut på nasjonalt søknadsskjema i Altinn (se link under).
Følgende må vedlegges søknaden (lastes opp i Altinn som PDF-fil):
• CV
• Autorisasjonsdokument fra utdanningslandet
• Spesialistgodkjenningsdokument fra utlandet (ved fullført utdanning)
• Detaljert curriculum fra spesialistutdanning (attestert av utdanningsinstitusjon), hvor innholdet i din utdanning fremkommer
• Attest for din tjeneste (Helsedirektoratets standardattest skal benyttes)
• Dokumentasjon på følgende skal fremkomme:

o tjenestens innhold
o utførte prosedyrer (prosedyreliste/sjekkliste for de spesialitetene hvor dette kreves)
o hvem du har mottatt veiledning av
o om du har du deltatt i et utdanningsprogram
o om du har deltatt i vakt
o fravær i tjenesteperioden med angivelse av tidsperioden
o stillingsprosent
o bekreftelse av om tjenesten er tilfredsstillende utført, signert av leder og/eller veileder
o kurs/teoretiske utdanning, med angivelse av tidsperiode/omfang og kursinnhold. Du må angi hvilke kurs du mener er jevngode med kurskravene i Norge. Dokumentasjonen på kurs/teoretisk utdanning må være bekreftet fra utdanningsinstitusjonen/kursholder.
o Bekreftelse på gjennomført kurs i administrasjon og ledelse, samt bekreftelse på gjennomført obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid. Disse kurs må gjennomføres i Norge.

Helsedirektoratets standardattest for utført institusjonstjeneste skal benyttes. Denne finnes på norsk og engelsk. Du er selv ansvarlig for å få oversatt nødvendige dokumentasjon gjennom autorisert translatør til et språk attestutsteder behersker. Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme PDF-fil som originaldokumentet. 
 
Informasjon om kravene til den enkelte spesialitet kan leses på våre nettsider:

​​Spesialistgodkjenning som lege

Spesialistgodkjenning som tannlege

Sist faglig oppdatert: 14. januar 2019