Generell kirurgi - egen spesialitet

Helsedirektoratet har besluttet å videreføre generell kirurgi som egen spesialitet.
Utkast til læringsmål for spesialiteten har vært på høring. Spesialitetskomiteen i generell kirurgi har gjennomgått høringssvarene og har vedtatt følgende læringsmål og aktiviteter:

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for generell kirurgi (.xlsx)

Kliniske læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter

Akutt- og mottaksmedisin

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for akutt- og mottaksmedisin (.xlsx)

Allmennmedisin

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for allmennmedisin (.xlsx)

Anestesiologi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for anestesiologi (.xlsx)

Arbeidsmedisin

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for arbeidsmedisin (.xlsx)

Barne- og ungdomspsykiatri

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for barne- og ungdomspsykiatri (.xlsx)

Barnekirurgi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for barnekirurgi (.xlsx)

Barnesykdommer

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for barnesykdommer (.xlsx)

Blodsykdommer

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for blodsykdommer (.xlsx)

Bryst- og endokrinkirurgi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for bryst- og endokrinkirurgi (.xlsx)

Endokrinologi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for endokrinologi (.xlsx)

Fordøyelsessykdommer

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for fordøyelsessykdommer (.xlsx)

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for fysikalsk medisin og rehabilitering (.xlsx)

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for fødselshjelp og kvinnesykdommer (.xlsx)

Gastroenterologisk kirurgi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for gastroenterologisk kirurgi (.xlsx)

Generell kirurgi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for generell kirurgi (.xlsx)

Geriatri

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for geriatri (.xlsx)

Hjertesykdommer

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for hjertesykdommer (.xlsx)

Hud- og veneriske sykdommer

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for hud- og veneriske sykdommer (.xlsx)

Immunologi og transfusjonsmedisin

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for immunologi og transfusjonsmedisin (.xlsx)

Indremedisin

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for indremedisin (.xlsx)

Indremedisinske fag (del 2)

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for indremedisinske fag (del 2) (.xlsx)

Infeksjonssykdommer

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for infeksjonssykdommer (.xlsx)

Karkirurgi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for karkirurgi (.xlsx)

Kirurgiske fag (del 2)

Læringsmål og anbefalte læringsaktivteter for kirurgiske fag (del 2) (.xlxs)

Klinisk farmakologi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for akutt- klinisk famakologi (.xlsx)

Klinisk nevrofysiologi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for klinisk nevrofysiologi (.xlsx)

Lungesykdommer

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for lungesykdommer (.xlsx)

Maxillofacial kirurgi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for maxillofacial kirurgi (.xlsx)

Medisinsk biokjemi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for medisinsk biokjemi (.xlsx)

Medisinsk genetikk

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for medisinsk genetikk (.xlsx)

Medisinsk mikrobiologi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for medisinsk mikrobiologi (.xlsx)

Nevrokirurgi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for nevrokirurgi (.xlsx)

Nevrologi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for nevrologi (.xlsx)

Nukleærmedisin

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for nukleærmedisin (.xlsx)

Nyresykdommer

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for nyresykdommer (.xlsx)

Onkologi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for onkologi (.xlsx)

Ortopedisk kirurgi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for ordopedisk kirurgi (.xlsx)

Patologi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for patologi (.xlsx)

Plastikkirurgi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for plastikkirurgi (.xlsx)

Psykiatri

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for psykiatri (.xlsx)

Radiologi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for radiologi (.xlsx)

Revmatologi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for revmatologi (.xlsx)

Rus- og avhengighetsmedisin

Lærinsmål og anbefalte læringsaktiviteter for rus- og avhengighetsmedisin (.xlsx)

Samfunnsmedisin

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for samfunnsmedisin (.xlsx)

Thoraxkirurgi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for thoraxkirurgi (.xlsx)

Urologi

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for urologi (.xlsx)

Øre-nese-halssykdommer

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for øre-nese-halssykdommer (.xlsx)

Øyesykdommer

Læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter for øyesykdommer (.xlsx)

Læringsmål for felles kompetansemoduler

I tillegg til kliniske læringsmål er det definert læringsmål i felles kompetansemoduler, som dreier seg om utøvelse av legerollen. Disse læringsmålene vil være gjeldende for alle spesialiteter, og for alle tre deler av utdanningen:

Læringsmål med utdypende tekst for felles kompetansemoduler del 1-3, inkludert læringsaktiviteter og vurderingsformer (pdf)

Sist faglig oppdatert: 30. november 2018