Alle som ønsker å utdanne leger i spesialisering må søke om godkjenning som utdanningsvirksomhet innen denne datoen. Dette gjelder også de som i dag er godkjent som utdanningsinstitusjon. Godkjenning fra gammel spesialistordning opphører 1.mars 2019.  Søknader som er sendt Helsedirektoratet innen 1. mars 2019 gjelder som foreløpig godkjenning frem til søknaden er ferdig behandlet av Helsedirektoratet. Kvittering på mottatt søknad vil komme i Altinn.

Søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet skal fylles ut elektronisk og sendes via Altinn: Søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet
På Altinn finner du hjelp med skjema og nyttig informasjon om de ulike funksjonene i skjema.

Om du ønsker å ta ut søknaden på papir kan du gjøre det her: Søknad om godkjenning av utdanningsvirksomhet (PDF)

Til søknadsbehandlingen trenger Helsedirektoratet informasjon om hvilke læringsmål som skal oppnås ved de ulike læringsarenaene. Denne informasjonen blir hentet automatisk fra Kompetanseportalen (Dossier). Det er viktig at en komplett utdanningsplan med læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarena er lagt inn i Kompetanseportalen innen juni 2019.
Spørsmål om godkjenning av utdanningsvirksomheter kan sendes til godkjenning@helsedir.no

Kriterier for å bli godkjent som utdanningsvirksomhet er beskrevet i spesialistforskriften §§ 19-21.

I søknaden skal det legges frem en utdanningsplan for hver spesialitet. Planen skal bl.a. inneholde hvilke læringsmål virksomheten selv kan tilby, hvilke læringsarenaer som skal benyttes, hvordan veiledning og supervisjon skal ivaretas og hvilke andre virksomheter man har inngått avtaler med.

Sist faglig oppdatert: 30. november 2018