Om ny spesialistutdanning og overgangsreglerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/om-ny-spesialistutdanning-og-overgangsreglerOm ny spesialistutdanning og overgangsreglerFra 1. mars 2019 er ny ordning for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger fullt ut trådt i kraft for alle spesialiteter og hele spesialiseringsløpet. Se informasjon om utdanningen og overgangsregler fra gammel utdanningsordning.8264Artikkel
Søknad om spesialistgodkjenninghttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/soknad-om-spesialistgodkjenningSøknad om spesialistgodkjenningSøk om spesialistgodkjenning i henhold til ny spesialistforskrift som trådte i kraft 1. mars 2019. 8432Artikkel
Spesialistutdanning for leger del 1 (LIS1)https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-del-1-lis1Spesialistutdanning for leger del 1 (LIS1)Søknad, frister, krav, regler og annen informasjon for LIS1.4552Artikkel
Spesialistutdanning for leger del 2 og 3 (LIS2-3)https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-del-2-og-3-lis2-3Spesialistutdanning for leger del 2 og 3 (LIS2-3)Læringsmål, anbefalte læringsaktiviteter og annen informasjon om LIS2 og LIS3, krav til ansettelse som LIS, overgangordning for leger som har startet utdanning etter gammelt regelverk.8261Artikkel
For kommuner, fylkesmenn, helseforetak og utdanningsvirksomheterhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/for-kommuner-fylkesmenn-helseforetak-og-utdanningsvirksomheterFor kommuner, fylkesmenn, helseforetak og utdanningsvirksomheterKommunenes og fylkesmennenes ansvar i spesialistutdanningen, informasjon til helseforetak, registrering og godkjenning av utdanningsvirksomheter. 1462Artikkel
Kompetanseportal (Dossier)https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/kompetanseportal-dossierKompetanseportal (Dossier)Det er tatt i bruk en digital kompetanseportal (Dossier) for dokumentasjon og oppfølging av LIS. 8430Artikkel

Sist faglig oppdatert: 21. mars 2019