Hovedtrekk i ny spesialistutdanning for legerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/hovedtrekk-i-ny-spesialistutdanning-for-legerHovedtrekk i ny spesialistutdanning for legerNy spesialistutdanning for leger består av tre deler med tilhørende læringsmål og aktiviteter. Første del av utdanningen, LIS1, startet 1. mars 2017. Andre og tredje del, LIS2 og LIS3, starter 1. mars 2019.8106Artikkel
LIS1 – spesialistutdanning for leger del 1https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/lis1-spesialistutdanning-for-leger-del-1LIS1 – spesialistutdanning for leger del 1Dato for utlysning, søknadsfrist og svarfrist for LIS1-stillinger (tidligere turnus). Overgangsregler for leger som har startet turnus eller spesialisering.4552Artikkel
Spesialistutdanning for leger – informasjon til fylkesmenn og kommunerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-informasjon-til-fylkesmenn-og-kommunerSpesialistutdanning for leger – informasjon til fylkesmenn og kommunerNye roller og ansvarsområder for fylkesmenn og kommuner i den nye spesialistutdanningen for leger.8103Artikkel

Sist faglig oppdatert: 9. mai 2018