Generell informasjon om ny spesialistutdanning for legerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/generell-informasjon-om-ny-spesialistutdanning-for-legerGenerell informasjon om ny spesialistutdanning for legerNy spesialistutdanning for leger består av tre deler med tilhørende læringsmål og aktiviteter. Første del av utdanningen, LIS1, startet 1. mars 2017. Andre og tredje del, LIS2 og LIS3, starter 1. mars 2019.8264Artikkel
Spesialistutdanning for leger del 1 (LIS1)https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-del-1-lis1Spesialistutdanning for leger del 1 (LIS1)Her finner du informasjon til leger som skal starte i LIS1, oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter, informasjon til kommuner, fylkesmenn og helseforetak.4552Artikkel
Spesialistutdanning for leger del 2 og 3 (LIS2-3)https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-del-2-og-3-lis2-3Spesialistutdanning for leger del 2 og 3 (LIS2-3)Her kan du laste ned læringsmål og Helsedirektoratets anbefalte læringsaktiviteter for alle spesialitetene i ny spesialistutdanning for leger.8261Artikkel
Overgangsordning - spesialistutdanning for legerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/overgangsordning-spesialistutdanning-for-legerOvergangsordning - spesialistutdanning for legerOvergangsordning for leger som har startet turnus eller spesialisering.8287Artikkel
Utdanningsvirksomheter for leger i spesialiseringhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/utdanningsvirksomheter-for-leger-i-spesialiseringUtdanningsvirksomheter for leger i spesialiseringI ny spesialistutdanning for leger er kravene til virksomheter som skal utdanne spesialister endret. De nye kravene er gjeldene fra 1. mars 2019. 1462Artikkel

Sist faglig oppdatert: 27. august 2018