Helseforetak som ønsker å utdanne spesialister i akutt- og mottaksmedisin må søke om godkjenning. Utdanningsvirksomheter kan for en periode gis midlertidig godkjenning uten å ha spesialister i akutt- og mottaksmedisin.

Det er utdanningsvirksomhetens ansvar å vurdere tidligere gjennomført spesialistutdanning opp mot læringsmålene i del 2 i indremedisin og del 3 i akutt- og mottaksmedisin. Tjenestetid og oppnådde kompetanser før 1. mars 2019 skal regnes med i vurderingen av oppnådde læringsmål. For leger som er under spesialisering 1. mars 2019 skal ikke læringsmålene for del 1 vurderes. Disse legene har enten hatt integrert praksis eller gjennomført turnus.

Sist faglig oppdatert: 16. oktober 2018