Spesialistutdanning for leger (oppstart etter mars 2017)https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanningSpesialistutdanning for leger (oppstart etter mars 2017)Første del av ny spesialistutdanning for leger, LIS1, startet 1. mars 2017. Andre og tredje del, LIS2 og LIS3, starter 1. mars 2019. 8105Transportside artikkel
Akutt- og mottaksmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/akutt-og-mottaksmedisinAkutt- og mottaksmedisinAkutt- og mottaksmedisin er vedtatt som ny spesialitet, og er gjeldende fra 1. mars 2019. 7554Artikkel
Allmennmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/allmennmedisinAllmennmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialistgodkjenning og etterutdanning 1360Artikkel
Anestesiologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/anestesiologiAnestesiologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten anestesiologi.1362Artikkel
Arbeidsmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/arbeidsmedisinArbeidsmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten arbeidsmedisin.1387Artikkel
Barne- og ungdomspsykiatrihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/barne-og-ungdomspsykiatriBarne- og ungdomspsykiatriRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri.1396Artikkel
Barnekirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/barnekirurgiBarnekirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten barnekirurgi.1398Artikkel
Barnesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/barnesykdommerBarnesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten barnesykdommer.1399Artikkel
Blodsykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/blodsykdommerBlodsykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten blodsykdommer. 1400Artikkel
Bryst- og endokrinkirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/bryst-og-endokrinkirurgiBryst- og endokrinkirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten bryst- og endokrinkirurgi.1401Artikkel
Endokrinologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/endokrinologiEndokrinologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten endokrinologi. 1407Artikkel
Fordøyelsessykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/fordoyelsessykdommerFordøyelsessykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten fordøyelsessykdommer.1408Artikkel
Fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering.1422Artikkel
Fødselshjelp og kvinnesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/fodselshjelp-og-kvinnesykdommerFødselshjelp og kvinnesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer.1461Artikkel
Gastroenterologisk kirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/gastroenterologisk-kirurgiGastroenterologisk kirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi.1463Artikkel
Generell kirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/generell-kirurgiGenerell kirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten generell kirurgi.1464Artikkel
Geriatrihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/geriatriGeriatriRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten geriatri.1465Artikkel
Hjertesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/hjertesykdommerHjertesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten hjertesykdommer.1466Artikkel
Hud- og veneriske sykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/hud-og-veneriske-sykdommerHud- og veneriske sykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten hud- og veneriske sykdommer. 1517Artikkel
Immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/immunologi-og-transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten immunologi og transfusjonsmedisin.1486Artikkel
Indremedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/indremedisinIndremedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten indremedisin. 1485Artikkel
Infeksjonssykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/infeksjonssykdommerInfeksjonssykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten infeksjonssykdommer. 1484Artikkel
Karkirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/karkirurgiKarkirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten karkirurgi. 1483Artikkel
Klinisk farmakologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/klinisk-farmakologiKlinisk farmakologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten klinisk farmakologi. 1482Artikkel
Klinisk nevrofysiologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/klinisk-nevrofysiologiKlinisk nevrofysiologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten klinisk nevrofysiologi. 1481Artikkel
Lungesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/lungesykdommerLungesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten lungesykdommer. 1480Artikkel
Maxillofacial kirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/maxillofacial-kirurgiMaxillofacial kirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten maxillofacial kirurgi. 1479Artikkel
Medisinsk biokjemihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/medisinsk-biokjemiMedisinsk biokjemi ​Regelverk og standardskjemaer for spesialiteten medisinsk biokjemi.1477Artikkel
Medisinsk genetikkhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/medisinsk-genetikkMedisinsk genetikkRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten medisinsk genetikk.1476Artikkel
Medisinsk mikrobiologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/medisinsk-mikrobiologiMedisinsk mikrobiologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten medisinsk mikrobiologi.1475Artikkel
Nevrokirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/nevrokirurgiNevrokirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten nevrokirurgi.1474Artikkel
Nevrologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/nevrologiNevrologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten nevrologi.1473Artikkel
Nukleærmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/nukleermedisinNukleærmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten nukleærmedisin.1472Artikkel
Nyresykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/nyresykdommerNyresykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten nyresykdommer.1471Artikkel
Onkologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/onkologiOnkologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten onkologi. 1470Artikkel
Ortopedisk kirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ortopedisk-kirurgiOrtopedisk kirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten ortopedisk kirurgi. 1469Artikkel
Patologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/patologiPatologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten patologi. 1468Artikkel
Plastikkirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/plastikkirurgiPlastikkirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten plastikkirurgi. 1467Artikkel
Psykiatrihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/psykiatriPsykiatriRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten psykiatri. 1420Artikkel
Radiologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/radiologiRadiologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten radiologi. 1419Artikkel
Revmatologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/revmatologiRevmatologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten revmatologi.1418Artikkel
Rus- og avhengighetsmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/rus-og-avhengighetsmedisinRus- og avhengighetsmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. 1417Artikkel
Samfunnsmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/samfunnsmedisinSamfunnsmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten samfunnsmedisin. 1416Artikkel
Thoraxkirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/thoraxkirurgiThoraxkirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten thoraxkirurgi. 1415Artikkel
Urologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/urologiUrologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten urologi. 1414Artikkel
Øre-nese-halssykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ore-nese-halssykdommerØre-nese-halssykdommerRegelverk og standardskjema for spesialiteten øre-nese-halssykdommer.1413Artikkel
Øyesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/oyesykdommerØyesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten øyesykdommer.1412Artikkel

Sist faglig oppdatert: 11. juli 2018