Spesialistutdanning for leger (oppstart etter mars 2017)https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanningSpesialistutdanning for leger (oppstart etter mars 2017)Generell informasjon om den nye spesialistutdanningen for leger, søknad om godkjenning, utdypende informasjon om del 1 og del 2-3, informasjon til kommuner, fylkesmenn og helseforetak, godkjenning av utdanningsvirksomheter.8105Transportside artikkel
Akutt- og mottaksmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/akutt-og-mottaksmedisinAkutt- og mottaksmedisinAkutt- og mottaksmedisin er vedtatt som ny spesialitet, og er gjeldende fra 1. mars 2019. 7554Artikkel
Allmennmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/allmennmedisinAllmennmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten allmennmedisin (etter gammel ordning for spesialistutdanning) og for etterutdanning 1360Artikkel
Anestesiologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/anestesiologiAnestesiologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten anestesiologi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1362Artikkel
Arbeidsmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/arbeidsmedisinArbeidsmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten arbeidsmedisin (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1387Artikkel
Barne- og ungdomspsykiatrihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/barne-og-ungdomspsykiatriBarne- og ungdomspsykiatriRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1396Artikkel
Barnekirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/barnekirurgiBarnekirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten barnekirurgi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1398Artikkel
Barnesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/barnesykdommerBarnesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten barnesykdommer (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1399Artikkel
Blodsykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/blodsykdommerBlodsykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten blodsykdommer (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1400Artikkel
Bryst- og endokrinkirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/bryst-og-endokrinkirurgiBryst- og endokrinkirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten bryst- og endokrinkirurgi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1401Artikkel
Endokrinologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/endokrinologiEndokrinologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten endokrinologi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1407Artikkel
Fordøyelsessykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/fordoyelsessykdommerFordøyelsessykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten fordøyelsessykdommer (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1408Artikkel
Fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1422Artikkel
Fødselshjelp og kvinnesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/fodselshjelp-og-kvinnesykdommerFødselshjelp og kvinnesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1461Artikkel
Gastroenterologisk kirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/gastroenterologisk-kirurgiGastroenterologisk kirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1463Artikkel
Generell kirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/generell-kirurgiGenerell kirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten generell kirurgi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1464Artikkel
Geriatrihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/geriatriGeriatriRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten geriatri (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1465Artikkel
Hjertesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/hjertesykdommerHjertesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten hjertesykdommer (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1466Artikkel
Hud- og veneriske sykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/hud-og-veneriske-sykdommerHud- og veneriske sykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten hud- og veneriske sykdommer (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1517Artikkel
Immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/immunologi-og-transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten immunologi og transfusjonsmedisin (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1486Artikkel
Indremedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/indremedisinIndremedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten indremedisin (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1485Artikkel
Infeksjonssykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/infeksjonssykdommerInfeksjonssykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten infeksjonssykdommer (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1484Artikkel
Karkirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/karkirurgiKarkirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten karkirurgi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1483Artikkel
Klinisk farmakologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/klinisk-farmakologiKlinisk farmakologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten klinisk farmakologi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1482Artikkel
Klinisk nevrofysiologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/klinisk-nevrofysiologiKlinisk nevrofysiologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten klinisk nevrofysiologi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1481Artikkel
Lungesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/lungesykdommerLungesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten lungesykdommer (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1480Artikkel
Maxillofacial kirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/maxillofacial-kirurgiMaxillofacial kirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten maxillofacial kirurgi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1479Artikkel
Medisinsk biokjemihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/medisinsk-biokjemiMedisinsk biokjemi ​Regelverk og standardskjemaer for spesialiteten medisinsk biokjemi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1477Artikkel
Medisinsk genetikkhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/medisinsk-genetikkMedisinsk genetikkRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten medisinsk genetikk (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1476Artikkel
Medisinsk mikrobiologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/medisinsk-mikrobiologiMedisinsk mikrobiologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten medisinsk mikrobiologi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1475Artikkel
Nevrokirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/nevrokirurgiNevrokirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten nevrokirurgi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1474Artikkel
Nevrologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/nevrologiNevrologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten nevrologi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1473Artikkel
Nukleærmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/nukleermedisinNukleærmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten nukleærmedisin (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1472Artikkel
Nyresykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/nyresykdommerNyresykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten nyresykdommer (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1471Artikkel
Onkologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/onkologiOnkologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten onkologi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1470Artikkel
Ortopedisk kirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ortopedisk-kirurgiOrtopedisk kirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten ortopedisk kirurgi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1469Artikkel
Patologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/patologiPatologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten patologi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1468Artikkel
Plastikkirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/plastikkirurgiPlastikkirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten plastikkirurgi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1467Artikkel
Psykiatrihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/psykiatriPsykiatriRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten psykiatri (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1420Artikkel
Radiologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/radiologiRadiologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten radiologi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1419Artikkel
Revmatologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/revmatologiRevmatologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten revmatologi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1418Artikkel
Rus- og avhengighetsmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/rus-og-avhengighetsmedisinRus- og avhengighetsmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1417Artikkel
Samfunnsmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/samfunnsmedisinSamfunnsmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten samfunnsmedisin (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1416Artikkel
Thoraxkirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/thoraxkirurgiThoraxkirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten thoraxkirurgi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1415Artikkel
Urologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/urologiUrologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten urologi (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning). 1414Artikkel
Øre-nese-halssykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/ore-nese-halssykdommerØre-nese-halssykdommerRegelverk og standardskjema for spesialiteten øre-nese-halssykdommer (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1413Artikkel
Øyesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/oyesykdommerØyesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten øyesykdommer (gjelder gammel ordning for spesialistutdanning).1412Artikkel

Sist faglig oppdatert: 4. april 2019