Spesialistutdanning for legerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/spesialistutdanning-for-legerSpesialistutdanning for legerFørste del av ny spesialistutdanning for leger, LIS1, startet 1. mars 2017. Andre og tredje del, LIS2 og 3, starter 1. mars 2019. Overgangsregler for leger som har startet turnus eller spesialisering.4552
Akutt- og mottaksmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/akutt-og-mottaksmedisinAkutt- og mottaksmedisinAkutt- og mottaksmedisin er vedtatt som ny spesialitet, og er gjeldende fra 1. mars 2019. 7554
Allmennmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/allmennmedisinAllmennmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialistgodkjenning og resertifisering. 1360
Anestesiologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/anestesiologiAnestesiologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten anestesiologi.1362
Arbeidsmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/arbeidsmedisinArbeidsmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten arbeidsmedisin.1387
Barne- og ungdomspsykiatrihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/barne-og-ungdomspsykiatriBarne- og ungdomspsykiatriRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri.1396
Barnekirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/barnekirurgiBarnekirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten barnekirurgi.1398
Barnesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/barnesykdommerBarnesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten barnesykdommer.1399
Blodsykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/blodsykdommerBlodsykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten blodsykdommer. 1400
Bryst- og endokrinkirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/bryst-og-endokrinkirurgiBryst- og endokrinkirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten bryst- og endokrinkirurgi.1401
Endokrinologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/endokrinologiEndokrinologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten endokrinologi. 1407
Fordøyelsessykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/fordoyelsessykdommerFordøyelsessykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten fordøyelsessykdommer.1408
Fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering.1422
Fødselshjelp og kvinnesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/fodselshjelp-og-kvinnesykdommerFødselshjelp og kvinnesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer.1461
Gastroenterologisk kirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/gastroenterologisk-kirurgiGastroenterologisk kirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi.1463
Generell kirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/generell-kirurgiGenerell kirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten generell kirurgi.1464
Geriatrihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/geriatriGeriatriRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten geriatri.1465
Hjertesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/hjertesykdommerHjertesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten hjertesykdommer.1466
Hud- og veneriske sykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/hud-og-veneriske-sykdommerHud- og veneriske sykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten hud- og veneriske sykdommer. 1517
Immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/immunologi-og-transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten immunologi og transfusjonsmedisin.1486
Indremedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/indremedisinIndremedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten indremedisin. 1485
Infeksjonssykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/infeksjonssykdommerInfeksjonssykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten infeksjonssykdommer. 1484
Karkirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/karkirurgiKarkirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten karkirurgi. 1483
Klinisk farmakologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/klinisk-farmakologiKlinisk farmakologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten klinisk farmakologi. 1482
Klinisk nevrofysiologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/klinisk-nevrofysiologiKlinisk nevrofysiologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten klinisk nevrofysiologi. 1481
Lungesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/lungesykdommerLungesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten lungesykdommer. 1480
Maxillofacial kirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/maxillofacial-kirurgiMaxillofacial kirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten maxillofacial kirurgi. 1479
Medisinsk biokjemihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/medisinsk-biokjemiMedisinsk biokjemi ​Regelverk og standardskjemaer for spesialiteten medisinsk biokjemi.1477
Medisinsk genetikkhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/medisinsk-genetikkMedisinsk genetikkRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten medisinsk genetikk.1476
Medisinsk mikrobiologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/medisinsk-mikrobiologiMedisinsk mikrobiologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten medisinsk mikrobiologi.1475
Nevrokirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/nevrokirurgiNevrokirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten nevrokirurgi.1474
Nevrologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/nevrologiNevrologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten nevrologi.1473
Nukleærmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/nukleermedisinNukleærmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten nukleærmedisin.1472
Nyresykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/nyresykdommerNyresykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten nyresykdommer.1471
Onkologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/onkologiOnkologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten onkologi. 1470
Ortopedisk kirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/ortopedisk-kirurgiOrtopedisk kirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten ortopedisk kirurgi. 1469
Patologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/patologiPatologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten patologi. 1468
Plastikkirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/plastikkirurgiPlastikkirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten plastikkirurgi. 1467
Psykiatrihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/psykiatriPsykiatriRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten psykiatri. 1420
Radiologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/radiologiRadiologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten radiologi. 1419
Revmatologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/revmatologiRevmatologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten revmatologi.1418
Rus- og avhengighetsmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/rus-og-avhengighetsmedisinRus- og avhengighetsmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. 1417
Samfunnsmedisinhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/samfunnsmedisinSamfunnsmedisinRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten samfunnsmedisin. 1416
Thoraxkirurgihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/thoraxkirurgiThoraxkirurgiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten thoraxkirurgi. 1415
Urologihttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/urologiUrologiRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten urologi. 1414
Øre-nese-halssykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/ore-nese-halssykdommerØre-nese-halssykdommerRegelverk og standardskjema for spesialiteten øre-nese-halssykdommer.1413
Øyesykdommerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/oyesykdommerØyesykdommerRegelverk og standardskjemaer for spesialiteten øyesykdommer.1412

Sist faglig oppdatert: 19. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter