Det er ikke lenger anledning til å søke om spesialistgodkjenning for optikere. Overgangsregelverket gjaldt til 31. desember 2016.

 

 

Legehttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/legeLegeSøk om spesialistgodkjenning som lege. Informasjon om ny spesialistutdanning for leger. 1357Transportside artikkel
Tannlegehttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/tannlegeTannlegeSøk om spesialistgodkjenning som tannlege.1109Artikkel
Spesialister fra EU/EØS-landhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/spesialister-fra-eueos-landSpesialister fra EU/EØS-landLeger og tannleger med spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land eller Sveits kan søke om konvertering til norsk spesialistgodkjenning.1096Artikkel
Utdanning utenfor EU/EØS-landhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/utdanning-utenfor-eueos-landUtdanning utenfor EU/EØS-landSpesialistutdanning gjennomført helt eller delvis i land utenfor EU/EØS-land og Sveits må søke etter norske spesialistregler.1388Artikkel

Sist faglig oppdatert: 27. september 2017