​Fra og med 1. januar 2017 stilles det nye krav for å oppnå autorisasjon som helsepersonell i Norge for søkere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits. Endringene innebærer blant annet at søkere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits må bestå kurs i nasjonale fag for å oppnå autorisasjon som helsepersonell. 

Hvem må bestå kurs i nasjonale fag?

Alle med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits som søker om norsk autorisasjon f.o.m 1. januar 2017, må gjennomføre kurs i nasjonale fag, med mindre de omfattes av overgangsordningen. Les informasjonen om overgangsordningen her for å finne ut om kravet om kurs i nasjonale fag gjelder deg. 

Søknader mottatt før 1. januar 2017 behandles etter regelverket som gjaldt på søknadstidspunktet. Kurs i nasjonale fag har også tidligere vært påkrevet for autorisasjon som lege, tannlege, sykepleier eller farmasøyt, og disse søkerne må bestå kurset uavhengig av når de har søkt om autorisasjon. Personer som har søkt om autorisasjon som en annen type helsepersonell før 1. januar 2017, berøres ikke av det nye kravet om kurs i nasjonale fag.

Kravet om kurs i nasjonale fag er regulert i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon som helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits. Helsepersonell utdannet innenfor EØS kan, hvis ønskelig og ved ledig kapasitet, få mulighet til å delta på kurset.

Innhold i kurset

Kurs i nasjonale fag består av følgende emner:

  • oppbygningen og organiseringen av helsetjenesten
  • helse- og sosialrett 
  • kulturforståelse 
  • nasjonale satsningsområder

Leger, tannleger, sykepleiere og farmasøyter må også bestå kurs i legemiddelhåndtering, som arrangeres i forbindelse med kurs i nasjonale fag.

Hvor og når arrangeres kursene?

Helsedirektoratet har inngått avtaler med følgende leverandører av kurs i nasjonale fag:

Kurset vil bli gjennomført to ganger årlig, hver vår og hver høst.

Det er de samme leverandørene som arrangerer kurs i legemiddelhåndtering for de berørte helsepersonellgruppene.

Sist faglig oppdatert: 31. oktober 2018