Informasjon til deg som er student/elev utdannet i Norge

Undersøk alltid om ditt lærersted eller fylkeskommune sender innmeldingsliste før du selv søker om autorisasjon

Dersom du er nyutdannet fra en norsk videregående skole, høyskole/universitet eller har avlagt fagprøve, kan din utdanningsinstitusjon eller fylkeskommune sende innmeldingsliste til Helsedirektoratet. Dette er en helautomatisk autorisasjonsprosess som gir deg autorisasjon i løpet av kort tid.

 1. Undersøk med din skole eller fagopplæringsseksjonen i ditt fylke om de sender innmeldingsliste.
 2. Når innmeldingslisten er sendt inn, vil du motta en SMS eller e-post fra Altinn med beskjed om at du har mottatt en melding i Altinn.  Denne meldingen inneholder en lenke for betaling av gebyr.

  Varsel om meldingen kommer til den e-postadressen eller som SMS til det nummeret du har oppgitt som kontaktinformasjon i Altinn. Er du i tvil om denne kontaktinformasjonen er riktig, logg deg inn i Altinn og oppgi riktig informasjon.

  Ved å følge lenken kan du betale gebyret på kr. 1.665,- med kort.

  Dersom du ikke betaler gebyret innen betalingsfristen blir lenken sperret og du må søke om autorisasjon på vanlig måte. Lenken kan ikke åpnes igjen.
 3. Når betalingen er gjennomført vil du normalt bli autorisert i løpet av noen minutter.
 4. Sjekk i Helsepersonellregisteret (HPR) om du er registrert. Her finner du også HPR-nummeret ditt.

  Se også brukerveiledning for betalingsanmodning fra Helsedirektoratet(PDF)

Kun dersom din skole ikke sender innmeldingsliste må du søke om autorisasjon selv

Velg din yrkesgruppe her for å finne lenke til individuelt søknadsskjema. 

Saksbehandlingstiden er da inntil 8 uker.

Informasjon til lærested og fylkeskommune

Vi anbefaler alle universiteter, høyskoler, videregående skoler og fylkeskommuner som uteksaminerer studenter og elever i fag som krever autorisasjon, at de registrerer innmeldingslister via Altinn når studenter og elever har fullført og bestått.

Med innmeldingsliste vil kandidaten kunne få sin autorisasjon i løpet av få minutter etter at listene er levert. Dersom det ikke blir levert liste, må eleven selv sende en individuell autorisasjonssøknad, og saksbehandlingstiden er inntil 8 uker.

Fylkeskommuner kan sende inn liste over kandidater som er ferdige i praksis og har fått utstedt fagbrev.

Registrering av lister i Altinn

Hver enkelt utdanningsinstitusjon skal registrere kandidatene i Altinn.

Registrering av innmeldingsliste i Altinn

Se også:

Etter at skjema er sendt inn i Altinn, vil den videre prosessen være helt automatisk. Det vil bare gå til manuell behandling dersom det fins forhold som er til hinder for autorisasjon.

Informer studentene/elevene

Det er viktig at utdanningsinstitusjonene informerer sine studenter og elever om at de sender lister til Helsedirektoratet.

Elevene må få vite at

 • De ikke skal søke om autorisasjon selv.
 • De må betale et gebyr (1.665 kroner) via Altinn for å  få autorisasjon.
 • De vil motta en e-post fra Altinn hvor de får beskjed om å logge inn og betale.
 • De får ikke purring fra Altinn hvis de ikke betaler.
 • Dersom de ikke har betalt innen 60 dager må de søke om autorisasjon selv og behandlingstiden er inntil 8 uker fra de sender søknad.
 • De får ikke beskjed om vedtak fra Altinn, de må selv slå opp i Helsepersonellregisteret og ev. ta utskrift derfra.

Når kandidatene har betalt gebyret kan de søke seg selv opp i Helsepersonellregisteret (HPR) etter kort tid. Her finner de også sitt HPR-nummer.

Sist faglig oppdatert: 18. februar 2019