Vi anbefaler alle universiteter, høyskoler, videregående skoler og fylkeskommuner som uteksaminerer studenter og elever i fag som krever autorisasjon, at de registrerer innmeldingslister via Altinn når studenter og elever har fullført og bestått.

Med innmeldingsliste vil kandidaten kunne få sin autorisasjon i løpet av få minutter etter at listene er levert. Dersom det ikke blir levert liste, må eleven selv sende en individuell autorisasjonssøknad, og saksbehandlingstiden er 4–6 uker.

Fylkeskommuner kan sende inn liste over kandidater som er ferdige i praksis og har fått utstedt fagbrev.

Registrering av lister i Altinn

Hver enkelt utdanningsinstitusjon skal registrere kandidatene i Altinn.

Registrering av innmeldingsliste i Altinn

Se også:

Etter at skjema er sendt inn i Altinn, vil den videre prosessen være helt automatisk. Det vil bare gå til manuell behandling dersom det fins forhold som er til hinder for autorisasjon.

Informer studentene/elevene

Det er viktig at utdanningsinstitusjonene informerer sine studenter og elever om at de sender lister til Helsedirektoratet.

Elevene må få vite at

  • De ikke skal søke om autorisasjon selv.
  • De må betale et gebyr (1.665 kroner) via Altinn for å  få autorisasjon.
  • De vil motta en e-post fra Altinn hvor de får beskjed om å logge inn og betale.
  • De får ikke purring fra Altinn hvis de ikke betaler.
  • Dersom de ikke har betalt innen 60 dager må de søke om autorisasjon selv og behandlingstiden er 4–6 uker fra de sender søknad.
  • De får ikke beskjed om vedtak fra Altinn, de må selv slå opp i Helsepersonellregisteret og ev. ta utskrift derfra.

Når kandidatene har betalt gebyret kan de søke seg selv opp i Helsepersonellregisteret (HPR) etter kort tid. Her finner de også sitt HPR-nummer.

Sist faglig oppdatert: 30. mai 2017