Utdannet utenfor Norge?

Innmeldingslisteordningen gjelder ikke for deg som er utdannet utenfor Norge.

Velg din yrkesgruppe for å søke autorisasjon:

Studenter og elever utdannet i Norge

Din utdanningsinstitusjon vil sende inn en liste i Altinn med alle kandidater som har bestått eksamen.

Gebyr

Altinn sender umiddelbart ut en e-post til hver enkelt kandidat, som informerer om at du nå kan betale et gebyr på 1 665 kroner. Det er derfor viktig at din e-postadresse er korrekt i Altinn.

Du skal betale dette gebyret med en betalingsløsning direkte i Altinn (ikke i nettbanken).

Når gebyret er betalt vil du få autorisasjonen din, dersom det ikke er forhold som hindrer at du kan bli autorisert.

Det er bare krav om gebyr for autorisasjoner.

Autorisasjonsstatus og HPR-nummer

Kort tid etter at du har betalt gebyret, kan du søke deg selv opp i Helsepersonellregisteret (HPR) for å sjekke at autorisasjonen er i orden. I HPR finner du også ditt HPR-nummer / ID-nummer.

Det blir ikke sendt bekreftelse på autorisasjon per e-post eller post. Bekreftelse på autorisasjon/lisens er kun synlig i HPR

Hvis din utdanningsinstitusjon ikke sender innmeldingsliste

Dersom din skole ikke benytter seg av ordningen, må du selv søke om autorisasjon eller lisens i Altinn.

Velg din yrkesgruppe for å søke autorisasjon.

Norske utdanningsinstitusjoner

Skolelister har tidligere vært et tilbud til videregående skoler, høgskoler og universiteter. Fra juni 2016 tilbyr vi en ny elektronisk løsning via Altinn, og denne ordningen gjelder også for fylkeskommuner som gir fagbrev til helsefagarbeidere og ambulansearbeidere.

For fylkeskommuner: Lister kan bare sendes inn i Altinn når eleven har fullført og bestått videregående opplæring og vil få et vitnemål eller kompetansebevis der det kommer frem at kandidaten vil få fagbrev.

Førstegangsregistrering

Se brukerveiledning for rettigheter til innmeldingsskjemaet (PDF)

Registrering på Altinn

Hver enkelt utdanningsinstitusjon skal registrere kandidatene i Altinn. 

Registrering av innmeldingsliste i Altinn

Se brukerveiledning for hvordan registrere innmeldingslisten på Altinn (PDF)

Etter at skjema er sendt inn i Altinn, vil den videre prosessen være helt automatisk. Det vil bare gå til manuell behandling dersom det fins forhold som er til hinder for autorisasjon.

I dag bruker Helsedirektoratet 4-6 uker på å behandle en individuell søknad, men med den nye løsningen kan kandidaten være autorisert samme dag som listen er lastet opp.

Informer studentene/elevene

Det er viktig at utdanningsinstitusjonene informerer sine elever om at de sender inn slike lister, slik at elevene er klar over at de kan vente en e-post fra Altinn når de skal få sin autorisasjon eller lisens. De som ikke blir registrert i Altinn på en slik liste, må søke om autorisasjon eller lisens på egen hånd.

Informasjon om betaling av gebyr (1 665 kroner) vil bli sendt ut til hver enkelt kandidat fra Altinn med en gang skjema er sendt inn (student- og turnus/LIS1-lisenser har ikke gebyr). Det er ikke lenger krav om betaling i nettbanken på forhånd.

Når kandidatene har betalt gebyret kan de søke seg selv opp i Helsepersonellregisteret (HPR) etter kort tid.

Sist faglig oppdatert: 31. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter