Utdannet i Norge – forenklet søknadsprosess (innmeldingsliste)https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/utdannet-i-norge-forenklet-soknadsprosess-innmeldingslisteUtdannet i Norge – forenklet søknadsprosess (innmeldingsliste)Informasjon til deg som er student/elev utdannet i Norge. Informasjon til læresteder og fylkeskommuner om hvordan registrere innmeldingsliste i Altinn. 7094Artikkel
Allmennlegehttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/allmennlegeAllmennlegeKun leger som har inngått veilederavtale før 1. mars 2017 kan søke om godkjenning som allmennlege.6544Artikkel
Ambulansearbeiderhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/ambulansearbeiderAmbulansearbeiderSøk om autorisasjon som ambulansearbeider.6555Artikkel
Apotekteknikerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/apotekteknikerApotekteknikerSøk om autorisasjon som apotektekniker. 6556Artikkel
Audiografhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/audiografAudiografSøk om autorisasjon som audiograf. 6557Artikkel
Bioingeniørhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/bioingeniorBioingeniørSøk om autorisasjon som bioingeniør.6558Artikkel
Ergoterapeuthttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/ergoterapeutErgoterapeutSøk om autorisasjon som ergoterapeut.6559Artikkel
Farmasøythttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/farmasoytFarmasøytSøk om autorisasjon og lisens som provisorfarmasøyt eller reseptarfarmasøyt. 6560Artikkel
Fotterapeuthttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/fotterapeutFotterapeutSøk om autorisasjon som fotterapeut.6561Artikkel
Fysioterapeuthttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/fysioterapeutFysioterapeutSøk om autorisasjon og turnuslisens som fysioterapeut. Søk om tilleggskompetanse for fysioterapeuter.6562Artikkel
Helsefagarbeiderhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/helsefagarbeiderHelsefagarbeiderSøk om autorisasjon som helsefagarbeider.6554Artikkel
Helsefaglig utdanning i utlandet – tips før du velger studiumhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/helsefaglig-utdanning-i-utlandet-tips-for-du-velger-studiumHelsefaglig utdanning i utlandet – tips før du velger studiumDu kan ikke få forhåndsgodkjent at en utenlandsk helsefaglig utdanning vil føre til autorisasjon i Norge. 7598Artikkel
Helsesekretærhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/helsesekreterHelsesekretærSøk om autorisasjon som helsesekretær. 6563Artikkel
Hjelpepleierhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/hjelpepleierHjelpepleierSøk om autorisasjon. Konvertering av autorisasjon. 6564Artikkel
Jordmorhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/jordmorJordmorSøk om autorisasjon som jordmor. 6565Artikkel
Kiropraktorhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/kiropraktorKiropraktorSøk om autorisasjon og turnuslisens som kiropraktor.6566Artikkel
Klinisk ernæringsfysiologhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/klinisk-erneringsfysiologKlinisk ernæringsfysiologSøk om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.6567Artikkel
Legehttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/legeLegeSøk om autorisasjon, studentlisens, LIS1 lisens og godkjenning av turnus.6545Artikkel
Omsorgsarbeiderhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/omsorgsarbeiderOmsorgsarbeiderSøk om autorisasjon. Konvertering av autorisasjon. 6568Artikkel
Optikerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/optikerOptikerSøk om autorisasjon som optiker.6569Artikkel
Ortopediingeniørhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/ortopediingeniorOrtopediingeniørSøk om autorisasjon som ortopediingeniør. Godkjenning av turnustjeneste og prøveperiode (bevitnelsesskjema). 6570Artikkel
Ortoptisthttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/ortoptistOrtoptistSøk om autorisasjon som ortoptist. 6571Artikkel
Perfusjonisthttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/perfusjonistPerfusjonistSøk om autorisasjon som perfusjonist. 6572Artikkel
Psykologhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/psykologPsykologSøk om autorisasjon som psykolog. 6573Artikkel
Radiografhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/radiografRadiografSøk om autorisasjon som radiograf.6574Artikkel
Sykepleierhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/sykepleierSykepleierSøk om autorisasjon som sykepleier.6552Artikkel
Tannhelsesekretærhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/tannhelsesekreterTannhelsesekretærSøk om autorisasjon som tannhelsesekretær.6575Artikkel
Tannlegehttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/tannlegeTannlegeSøk om autorisasjon som tannlege.6576Artikkel
Tannpleierhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/tannpleierTannpleierSøk om autorisasjon som tannpleier. 6577Artikkel
Tannteknikerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/tannteknikerTannteknikerSøk om autorisasjon som tanntekniker.6578Artikkel
Vernepleierhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/vernepleierVernepleierSøk om autorisasjon som vernepleier. 6579Artikkel

Sist faglig oppdatert: 15. april 2019