Innmeldingslister i Altinn (skolelister)https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/innmeldingslister-i-altinn-skolelisterInnmeldingslister i Altinn (skolelister)Søknad om autorisasjon og lisens av helsepersonell utdannet i Norge.7094
Helsefagarbeiderhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/helsefagarbeiderHelsefagarbeiderSøk om autorisasjon som helsefagarbeider.6554
Allmennlegehttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/allmennlegeAllmennlegeAllmennlegegodkjenningsordningen er i ferd med å fases ut. Det er kun leger som har inngått veilederavtale før 1. mars 2017 som kan fortsette i veiledet tjeneste og søke om godkjenning som allmennlege. 6544
Legehttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/legeLegeSøk om autorisasjon, studentlisens og LIS1-lisens (tidligere turnuslisens). Godkjenning av turnus (bevitnelsesskjema). 6545
Sykepleierhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/sykepleierSykepleierSøk om autorisasjon som sykepleier.6552
Ambulansearbeiderhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/ambulansearbeiderAmbulansearbeiderSøk om autorisasjon som ambulansearbeider.6555
Apotekteknikerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/apotekteknikerApotekteknikerSøk om autorisasjon som apotektekniker. 6556
Audiografhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/audiografAudiografSøk om autorisasjon som audiograf. 6557
Bioingeniørhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/bioingeniorBioingeniørSøk om autorisasjon som bioingeniør.6558
Ergoterapeuthttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/ergoterapeutErgoterapeutSøk om autorisasjon som ergoterapeut.6559
Farmasøythttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/farmasoytFarmasøytSøk om autorisasjon og lisens som provisorfarmasøyt eller reseptarfarmasøyt. 6560
Fotterapeuthttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/fotterapeutFotterapeutSøk om autorisasjon som fotterapeut.6561
Fysioterapeuthttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/fysioterapeutFysioterapeutSøk om autorisasjon og turnuslisens som fysioterapeut. Søk om tilleggskompetanse for fysioterapeuter.6562
Helsesekretærhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/helsesekreterHelsesekretærSøk om autorisasjon som helsesekretær. 6563
Hjelpepleierhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/hjelpepleierHjelpepleierSøk om autorisasjon. Konvertering av autorisasjon. 6564
Jordmorhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/jordmorJordmorSøk om autorisasjon som jordmor. 6565
Kiropraktorhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/kiropraktorKiropraktorSøk om autorisasjon og turnuslisens som kiropraktor.6566
Klinisk ernæringsfysiologhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/klinisk-erneringsfysiologKlinisk ernæringsfysiologSøk om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.6567
Omsorgsarbeiderhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/omsorgsarbeiderOmsorgsarbeiderSøk om autorisasjon. Konvertering av autorisasjon. 6568
Optikerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/optikerOptikerSøk om autorisasjon som optiker.6569
Ortopediingeniørhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/ortopediingeniorOrtopediingeniørSøk om autorisasjon som ortopediingeniør. Godkjenning av turnustjeneste og prøveperiode (bevitnelsesskjema). 6570
Ortoptisthttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/ortoptistOrtoptistSøk om autorisasjon som ortoptist. 6571
Perfusjonisthttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/perfusjonistPerfusjonistSøk om autorisasjon som perfusjonist. 6572
Psykologhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/psykologPsykologSøk om autorisasjon som psykolog. 6573
Radiografhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/radiografRadiografSøk om autorisasjon som radiograf.6574
Tannhelsesekretærhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/tannhelsesekreterTannhelsesekretærSøk om autorisasjon som tannhelsesekretær.6575
Tannlegehttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/tannlegeTannlegeSøk om autorisasjon som tannlege.6576
Tannpleierhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/tannpleierTannpleierSøk om autorisasjon som tannpleier. 6577
Tannteknikerhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/tannteknikerTannteknikerSøk om autorisasjon som tanntekniker.6578
Vernepleierhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/vernepleierVernepleierSøk om autorisasjon som vernepleier. 6579
Helsefaglig utdanning i utlandet – tips før du velger studiumhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/helsefaglig-utdanning-i-utlandet-tips-for-du-velger-studiumHelsefaglig utdanning i utlandet – tips før du velger studiumDu kan ikke få forhåndsgodkjent at en utenlandsk helsefaglig utdanning vil føre til autorisasjon i Norge. 7598

Sist faglig oppdatert: 10. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter