Autorisasjon og lisenshttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisensAutorisasjon og lisensSøknadsskjema, dokumentasjonskrav, gebyr og saksbehandlingstid.6608Transportside artikkel
Spesialistutdanning og spesialistgodkjenninghttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenningSpesialistutdanning og spesialistgodkjenningSøk om spesialistgodkjenning som lege og tannlege. Informasjon om spesialistutdanning for leger (oppstart fra mars 2017).1083Transportside artikkel
Turnushttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnusTurnusTurnus for leger, fysioterapeuter, kiropraktorer og ortopediingeniører.755Transportside artikkel
Finn HPR-nummer i Helsepersonellregisterethttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/finn-hpr-nummer-i-helsepersonellregisteretFinn HPR-nummer i HelsepersonellregisteretFinn ditt HPR-nummer/ID-nummer. Søk etter helsepersonell i Helsepersonellregisteret (HPR). 6864Artikkel
Kurs i nasjonale faghttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/kurs-i-nasjonale-fagKurs i nasjonale fagHelsepersonell utdannet i land utenfor EU/EØS og Sveits må bestå kurs i nasjonale fag for å oppnå autorisasjon i Norge.1705Artikkel
Godkjenning som petroleumslege og dykkerlegehttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/godkjenning-som-petroleumslege-og-dykkerlegeGodkjenning som petroleumslege og dykkerlegePetroleumsleger utsteder helseerklæringer for petroleumsarbeidere (offshore). Dykkerleger utsteder helseerklæringer for personer som dykker utaskjærs (offshore). 995Artikkel
Palliativ medisin som kompetanseområde https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/palliativ-medisin-som-kompetanseomrade-Palliativ medisin som kompetanseområde Det pågår en forsøksordning med palliativ medisin som kompetanseområde for legespesialister. Helsedirektoratet behandler søknader om godkjenning av utdanningssteder og legespesialister som deltar i forsøksordningen. 7034Artikkel
Certificate of Current Professional Status (CCPS)https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/certificate-of-current-professional-status-ccpsCertificate of Current Professional Status (CCPS)Certificate of Current Professional Status (CCPS), i enkelte land også kalt «Letter of Good Standing», er en bekreftelse på din status i Helsepersonellregisteret (HPR). Dette inkluderer også status på spesialistgodkjenning.6855Artikkel

Sist faglig oppdatert: 18. mars 2019