Autorisasjon og lisenshttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisensAutorisasjon og lisensSøknadsskjema, dokumentasjonskrav, gebyr og saksbehandlingstid.6608
Spesialistgodkjenninghttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenningSpesialistgodkjenningHelsedirektoratet behandler søknader om spesialistgodkjenning for leger og tannleger.1083
Turnus og spesialistutdanninghttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/turnus-og-spesialistutdanningTurnus og spesialistutdanningTurnus og ny spesialistutdanning for leger. Turnustjeneste for fysioterapeuter, kiropraktorer og ortopediingeniører.755
Kurs i nasjonale faghttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/kurs-i-nasjonale-fagKurs i nasjonale fagHelsepersonell utdannet i land utenfor EU/EØS og Sveits må bestå kurs i nasjonale fag for å oppnå autorisasjon i Norge.1705
Godkjenning som petroleumslege og dykkerlegehttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/godkjenning-som-petroleumslege-og-dykkerlegeGodkjenning som petroleumslege og dykkerlegePetroleumsleger utsteder helseerklæringer for petroleumsarbeidere (offshore). Dykkerleger utsteder helseerklæringer for personer som dykker utaskjærs (offshore). 995
Godkjenning av utdanningsinstitusjoner for leger i spesialiseringhttps://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/godkjenning-av-utdanningsinstitusjoner-for-leger-i-spesialiseringGodkjenning av utdanningsinstitusjoner for leger i spesialiseringUtdanningsinstitusjoner for leger i spesialisering skal godkjennes av Helsedirektoratet. 1462
Helsepersonellregisteret (HPR)https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/helsepersonellregisteret-hprHelsepersonellregisteret (HPR)Finn ditt HPR-nummer/ID-nummer. Søk etter helsepersonell i HPR. 6864
Certificate of Current Professional Status (CCPS)https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/certificate-of-current-professional-status-ccpsCertificate of Current Professional Status (CCPS)Certificate of Current Professional Status (CCPS), i enkelte land også kalt «Letter of Good Standing», er en bekreftelse på din autorisasjonsstatus.6855
Palliativ medisin som kompetanseområde https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/palliativ-medisin-som-kompetanseomrade-Palliativ medisin som kompetanseområde Det pågår en forsøksordning med palliativ medisin som kompetanseområde for legespesialister. Helsedirektoratet behandler søknader om godkjenning av utdanningssteder og legespesialister som deltar i forsøksordningen. 7034

Sist faglig oppdatert: 22. februar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter