Vestnilfeber

Vestnilfeber i Serbia, Italia, Hellas, Ungarn, Romania og Israel

Helsedirektoratet innfører karantene for blodgivere som har oppholdt seg i ulike områder hvor det anses være en utbruddsituasjon med vestnilfeber i Serbia, Italia, Hellas, Ungarn, Romania og Israel.

Disse områdene er:

Serbia

Nordlige deler av Serbia. Dette betyr alle distrikter i nordlige del av Serbia som inkluderer byene Beograd og Novi Sad.  De aktuelle distriktene er West Bačka District (Zapadnobački okrug), North Bačka District (Severnobački okrug), Central Banat District (Srednjobanatski okrug), South Bačka District (Južnobački okrug), Srem District (Sremski okrug), South Banat District (Južnobanatski okrug), Podunavlje District (Podunavski okrug), Braničevo District (Braničevski okrug), Kolubara District (Kolubarski okrug) og City of Belgrade (Beograd by). 

Italia

Nordlige deler av landet, dvs.  regionene Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia og Veneto  (inkludert byene Milano, Torino, Bologna, Modena, Venezia og Verona).

Hellas

Området Vestre-Attika som ligger i regionen Attika samt området Viotia (Boiotia) og øya Euboea (Evvia) som ligger i regionen Sentral-Hellas. Disse områdene inkluderer de større byene Theben og Livadia, men ikke Aten.

Hele regionen Sentral-Makedonia inkludert storbyen Thessaloniki.

Ungarn

Hele landet, inkludert Budapest.

Romania

Følgende fylker (județer) i sørlige deler av landet mot grensen til Bulgaria: Dolj i regionen Oltenia, Olt, Teleorman, Giurgiu og Mehedinți i regionen Valakia.

Følgende fylker (județer) i nordlige deler av landet mot grensen til Moldova: Iași  og Botoșani i regionen Moldova.

Kroatia

Østlige fylker i regionen Slavonia på grensen mot Serbia, Ungarn og Bosnia-Herzegovina, det vil si fylkene Osijek-Baranj, Vukovar-Syrmia, Brod-Posavina. 

Israel

Hele Sentraldistriktet (Mehoz HaMerkaz) inkludert byen Ramla. 

Se kart over området på ECDCs nettsider.

Se også informasjon på FHIs nettsider.

Personer som har oppholdt seg i de aktuelle områdene skal ikke gi blod før minimum 28 dager etter utreise fra området.

Det forventes at tiltaket kan stoppe for reisende som forlater de berørte områdene senest 1. desember 2018.

Det vil bli gitt nærmere beskjed fra Helsedirektoratet dersom tiltaket forlenges, eller at det forekommer nye utbruddsområder.

Tiltaket er vurdert av FHI og Helsedirektoratet.

Karantene er også innført for USA og Canada som vanlig på denne tiden av året.

De siste årene har ECDC rapportert flere hundre tilfeller årlig av humane tilfeller i EU/EØS-området og naboland. Tilfellene er ofte sporadiske og lokalisert til mindre områder i de aktuelle landene. Helsedirektoratet vil fortsette å sende varsel til alle blodbankene dersom det innføres generell karantene for blodgivere som har oppholdt seg i nærmere bestemte områder med utbrudd av vestnilfeber.

Vi ber ellers om at blodbankene følger med på status for rapporterte tilfeller av vestnilfeber gjennom ECDCs overvåking. Se også informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Kontakt Helsedirektoratet dersom dere har spørsmål.

Ebola

Utbrudd av ebolavirussykdom forekommer med jevne mellomrom i tropiske deler av Afrika. Dette er områder som er endemisk for malaria.

Ifølge gjeldende utvelgelseskriterier for blodgivere er personer som har oppholdt seg i malariaendemisk område i inntil seks måneder utelukket fra blodgivning i 12 måneder etter at vedkommende forlot området, eventuelt fire måneder dersom test for malaria har vist negativt resultat. Disse karanteneregler er dekkende med tanke på eksponering for ebolasmitte i utbruddsområder.

Også personer som har vært eksponert for ebolasmitte utenfor områdene med pågående utbrudd må avstå fra blodgivning i to måneder etter eksponeringen. Dette gjelder for eksempel helsepersonell som tar del i behandling av ebolasyke som er transportert ut for behandling.

Sist faglig oppdatert: 1. oktober 2018