Vestnilfeber

Karantenen for vestnilfeber er opphevet for Europa og Nord Amerika.

19. desember 2017

Chikungunya i Italia

Helsedirektoratet utvider ECDCs anbefaling fra 9. oktober 2017, og innfører ytterligere to måneders karantene for blodgivere som har oppholdt seg i Lazio-regionen i Italia som inkluderer Roma og Calabria-regionen.

Se kart over området og forebyggende tiltak for blodsikkerhet i ECDC-rapporten.

Se også informasjon på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det forventes at tiltaket kan stoppe 1. februar.

Minste karantenetid er likevel 28 dager. Dersom personer forlater de påvirkede områdene 31. januar, gjelder karantenen for disse frem til 28 februar.

Dere vil få nærmere beskjed fra Helsedirektoratet dersom tiltaket forlenges.

Tiltaket er vurdert av FHI og Helsedirektoratet.

 

Ebola

Det er nå ingen områder i verden som har pågående ebolautbrudd. Det er derfor ingen grunn til karantenebestemmelser for ebola og den gamle fra 2014 kan trygt oppheves.


Sist faglig oppdatert: 23. mars 2018