Tilskuddet overføres til kommunens konto og vedtaksbrev blir sendt til postmottak i hver enkelt kommune.

  • Tilskuddet kompenserer for deler av kommunenes utgifter til LIS 1, herunder utgifter til veiledning.
  • Tilskuddet for høsten 2017 var kr 130 000 per turnusstilling (for 6 mnd). Tilskuddet for våren 2018 er kr 132 000 pr turnusstilling.
  • For å kunne få tilskudd for en ledig LIS 1- stilling må den  være utlyst gjennom Helsedirektoratets stillingsportal frem til oppstart.

Tilskudd for høsten 2017 og våren 2018 utbetales høsten 2018.

Se også:

Fant du det du lette etter?​