Utbetaling av tilskudd for 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 er i ferd med å avsluttes. Kun kommuner i Agderfylkene gjenstår. Tilskuddet overføres til kommunens konto og vedtaksbrev blir sendt til postmottak i hver enkelt kommune.

  • Tilskuddet kompenserer for deler av kommunenes utgifter i forbindelse med turnustjenesten, herunder utgifter til veiledning.
  • Tilskuddet for høsten 2016 var kr 128 000 per turnusstilling (for 6 mnd). Tilskuddet for våren 2017 er kr 130 000 pr turnusstilling.
  • For å kunne få tilskudd for ledige stillinger må turnusstillingene være utlyst gjennom Helsedirektoratets stillingsportal frem til turnusstart.

Tilskudd for høsten 2017 og våren 2018 utbetales høsten 2018.

Se også:

Fant du det du lette etter?​