Tilskuddet overføres til kommunens konto og vedtaksbrev blir sendt til postmottak i hver enkelt kommune.

  • Tilskuddet kompenserer for deler av kommunenes utgifter til LIS 1, herunder utgifter til veiledning.
  • Tilskuddet for høsten 2018 var kr 132 000 per LIS1-kandidat (for 6 mnd). Tilskuddet for våren 2019 er kr 134 000 per LIS1-kandidat.
  • For å kunne få tilskudd for en ledig LIS 1- stilling må den  være utlyst gjennom Helsedirektoratets stillingsportal frem til oppstart.

Tilskudd for høsten 2018 og våren 2019 utbetales høsten 2019.

Se også:

Fant du det du lette etter?​