Turnusstillingene må være utlyst gjennom Helsedirektoratets stillingsportal. Sommeren 2017 utbetales tilskudd for 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017.

  • Tilskuddet kompenserer for deler av kommunenes utgifter i forbindelse med turnustjenesten, herunder utgifter til veiledning.
  • Tilskuddet for høsten 2016 var kr 128 000 per turnusstilling (for 6 mnd). Tilskuddet for våren 2017 vil beregnes ut ifra budsjettrammen som fastsettes i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet.
  • Restplasser bør til enhver tid være utlyst i portalen. Restplasser må være utlyst helt fram til turnusstart for at kommunen skal kunne få tilskudd.

Gjeldende regelverk for tilskuddsordningen er under revisjon, blant annet for å tilpasses omleggingen av spesialistutdanningen for leger. Revidert regelverk vil publiseres så snart det er godkjent.

Se også:

Fant du det du lette etter?​