For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Økt frivillighet, kvalitetssikret bruk av tvang, økt kunnskap og bedre dokumentasjon av tvangsbruk.

Målgruppe

Personer som mottar/har behov for helsehjelp i psykisk helsevern.

Kriterier for måloppnåelse

Er tiltakene det er gitt tilskudd til gjennomført?

Har tiltakene bidratt til oppnåelse av ett eller flere av målene for ordningen?

Tilskuddsmottaker bes rapportere om hvordan de vurderer måloppnåelse av gjennomførte tiltak.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Andre opplysninger

Det legges vekt på at mottaker har nødvendig kompetanse og gjennomføringskapasitet, samt har et godt brukerperspektiv.

Krav til søknadens form og innhold

Søknaden skal blant annet inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, budsjett og eventuelle samarbeidspartnere.

Søknadsbehandling

  • Søknadene skal behandles av: Helsedirektoratet
  • Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet
  • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Gjennom tilskuddsbrev eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. 

Forventet ferdigbehandling av søknader: 1. juni 2018.

Fant du det du lette etter?​