Et primærhelseteam vil være en utvidet allmennpraksis. Primærhelseteamet skal i første omgang bestå av fastlege, sykepleier og helsesekretær.

To nye finansieringsmodeller som understøtter den nye organisatoriske modellen skal testes ut.

Målet med primærhelseteam:

  • Bedre legetjenester til brukere med store og sammensatte behov
  • Bedre oppfølging av brukere med kronisk sykdom
  • Bedre oppfølging av «dårlige etterspørrere» av tjenester
  • Bærekraft – riktigere bruk av ressursene
  • Bedre samhandling med øvrig helse- og omsorgstjeneste

Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til landets kommuner 28.6.17 (regjeringen.no)

Mer informasjon kommer i august.

skriv ut del på facebook del på twitter