Søke eller rapportere på tilskudd

Opplæringstilskudd brukerstyr personlig assistanse (BPA) har for 2015 blitt slått sammen med to andre tilskuddsordninger og vil ligge under tilskuddsordningene «kompetanse og innovasjon» (en ny tilskuddsordning for 2015). Denne ordningen skal forvaltes av Fylkesmannen. Regelverket for ordningen er til godkjenning hos HOD.

Rapporteringsfrist for tilskudd mottatt i 2014 er 1. mars. Benytt skjemaene:

Mål for ordningen

Målet er at BPA-brukere/arbeidsledere og assistenter samt ansatte i kommunens forvaltning får nødvendig og tilstrekkelig opplæring om ordningen.

Målgruppe

Mottakere av brukerstyrt personlig assistanse/arbeidsledere, assistenter og kommunens saksbehandlere innen helse- og omsorgsfeltet.

Tildelingskriterier

Prioriteringsrekkefølge for tildeling:

  1. Opplæringstilskudd for nye og etablerte brukere
  2. Opplæringstilskudd for kommunale saksbehandlere
  3. Opplæringstilskudd for assistenter

Satser for tilskudd:

  1. Opplæringstilskudd for nye og etablerte brukere: kr. 30 000
  2. Opplæringstilskudd for kommunale saksbehandlere: kr. 10 000
  3. Opplæringstilskudd for assistenter: kr. 10 000

Søknadens form og innhold

Søknaden skal forhåndsgodkjennes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktperson.

Søknadsbehandling

Søknadene behandles fortløpende fram til 1. oktober årlig. Brukes ikke tilskuddet i henhold til tilskuddsbrevet skal tilskuddet tilbakebetales Helsedirektoratet innen 31. desember årlig.

Fant du det du lette etter?​