​For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Stimulere til innovative anskaffelser av velferdsteknologi og møteplasser i forbindelse med slike prosesser. Prosessene skal bidra til å etablere underlag for anskaffelser som kan gjenbrukes av andre kommuner.

Målgruppe

Kommuner i Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering

Presisering av tildelingskriterier

 • Tilskudd skal gå til kommuner i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram
 • Tilskudd skal benyttes til etablering av møteplasser for innovative anskaffelser
 • Søker må kunne vise til erfaring med innovative anskaffelser
 • Anskaffelsesprosessene skal gjøres i samarbeid med leverandørutviklingsprogrammet
 • Prosessene skal bidra til å etablere underlag for anskaffelser som kan gjenbrukes av andre kommuner

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde

 • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett 

Veiledende tilskuddsbeløp vil være kroner 150.000 til hver kommune

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader behandles fortløpende. Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. 
 

Fant du det du lette etter?​