Turnus for leger - tilskudd til kommunerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-tilskudd-til-kommunerTurnus for leger - tilskudd til kommunerKommuner31.12.2069 23:00:00
Allmennlege - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/allmennlege-tilskudd-for-veiledningAllmennlege - tilskudd for veiledningKommuner31.12.2069 23:00:00
Fagskoleutdanning i helse- og sosialfaghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/fagskoleutdanning-i-helse-og-sosialfagFagskoleutdanning i helse- og sosialfagKommuner;Fylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner31.12.2069 23:00:00
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-utvikling-av-kommunale-frisklivs-lerings-og-mestringstilbudEtablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbudKommuner31.12.2069 23:00:00
Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskuddKommunalt kompetanse- og innovasjonstilskuddKommuner;Fylkeskommuner31.12.2069 23:00:00
Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/styrking-av-habilitering-og-rehabilitering-i-kommuneneStyrking av habilitering og rehabilitering i kommuneneKommuner31.12.2069 23:00:00
Turnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-og-fysioterapeuter-reise-og-flytteutgifterTurnus for leger og fysioterapeuter – reise- og flytteutgifterPrivatpersoner30.10.2018 23:00:00
Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/turnustjeneste-for-kiropraktorer-tilskudd-for-veiledningTurnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledningPrivate bedrifter;Privatpersoner30.10.2018 23:00:00
Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/tiltaksutvikling-innen-program-for-folkehelsearbeid-i-kommuneneTiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommuneneFylkeskommuner28.02.2018 23:00:00
Frivillig arbeid mv.https://helsedirektoratet.no/tilskudd/frivillig-arbeid-mvFrivillig arbeid mv.Organisasjoner;Stiftelser14.02.2018 23:00:00
Informasjons- og veiledningsarbeid om nevrologiske skader og sykdommerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/informasjons-og-veiledningsarbeid-om-nevrologiske-skader-og-sykdommerInformasjons- og veiledningsarbeid om nevrologiske skader og sykdommerOrganisasjoner14.02.2018 23:00:00
Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemninghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kompetansehevende-tiltak-i-tjenestene-til-personer-med-utviklingshemningKompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemningKommuner14.02.2018 23:00:00
Bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltethttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/bruker-og-parorendearbeid-innen-rus-og-psykisk-helsefeltetBruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltetStiftelser;Organisasjoner;Private bedrifter31.01.2018 23:00:00
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestenehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestenePsykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenesteneKommuner31.01.2018 23:00:00
Tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjonerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/tilskudd-til-arbeid-innen-feltet-hiv-og-seksuelt-overforbare-infeksjonerTilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjonerStatlige mottakere;Kommuner;Fylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Private bedrifter;Organisasjoner30.01.2018 23:00:00
Etter- og videreutdanning i psykisk helsehttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etter-og-videreutdanning-i-psykisk-helseEtter- og videreutdanning i psykisk helseStatlige mottakere;Organisasjoner;Stiftelser30.01.2018 23:00:00
Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskadinghttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/nasjonale-tiltak-for-forebygging-av-selvmord-og-selvskadingNasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskadingStatlige mottakere;Stiftelser;Organisasjoner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter21.01.2018 23:00:00
Kommunale rusforebyggende koordinatorerhttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunale-rusforebyggende-koordinatorerKommunale rusforebyggende koordinatorerKommuner19.01.2018 23:00:00
Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet (tidligere Aktivitet for seniorer og eldre)https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldreAktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet (tidligere Aktivitet for seniorer og eldre)Kommuner;Fylkeskommuner;Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter;Stiftelser;Organisasjoner18.01.2018 23:00:00
Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demenshttps://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-dagaktivitetstilbud-til-hjemmeboende-personer-med-demensEtablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demensKommuner30.12.2017 23:00:00