Temporomandibular dysfunksjon – TMD er en fellesbetegnelse for dysfunksjon og/eller smerter relatert til kjeveledd, tyggemuskulatur og andre omliggende strukturer.

TMD kan gi betydelig reduksjon i livskvalitet, lange sykemeldingsperioder og uførhet. Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide et bedre helsetilbud til personer med TMD. 

Henvisning til tverrfaglig utredning i spesialisthelsetjenesten

Pasienter med kroniske og invalidiserende temporomandibulær dysfunksjon (TMD) symptomer kan henvises for tverrfaglig utredning ved Kjevekirurgisk avdeling og Seksjon smertebehandling og palliasjon (Smerteklinikken) ved Haukeland universitetssykehus.

Retningslinje for utredning og behandling av TMD

Helsedirektoratet har utarbeidet og publisert nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur og kjeveleddsplager).

Oversikt over behandlingstilbudet

Her tilbys det behandling for TMD. Pasienter må rådføre seg med tannlege eller fastlege for eventuell henvisning. 

Helse Sør-Øst

 • Universitetet i Oslo, Det odontologisk fakultet 
 • Oslo Universitetssykehus, Avdeling for kjevekirurgi og sykehusodontologi
 • Sørlandet sykehus, Avdeling for oral kirurgi (Arendal)
 • Sykehuset Innlandet, Seksjon kjevekirurgi (Gjøvik)

Helse Vest

 • Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 • Haukeland universitetssykehus, Avdeling for kjevekirurgi
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, avdeling Rogaland 
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, avdeling Hordaland

Helse Midt-Norge

 • St. Olavs hospital, Kjevekirurgisk avdeling 
 • Molde sykehus, Tann- og kjevekirugisk seksjon

Helse Nord

 • Universitetet i Tromsø, Institutt for klinisk odontologi 
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Avdeling nevrokirurgi og øre, nese, hals og øye
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge

Kilde: Fylkesmennene, fylkeskommunene og de regionale helseforetakene. Oversikten ble oppdatert desember 2013.

Sist faglig oppdatert: 4. september 2018