​Tannhelsepersonell skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernets side og har plikt til å varsle barnevernet (barnevernet.no) når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Dette følger av helsepersonelloven § 33 (lovdata.no).

Tannhelsetjenesten har et viktig ansvar. Den skal gi et oppsøkende og regelmessig tilbud til barn og unge (0-18 år), og tannhelsepersonell innkaller alle barn regelmessig gjennom hele oppveksten. Tannhelsepersonell har gode muligheter for å oppdage skader i hode-, halsområdet og inne i munnen, og andre forhold som kan være tegn på mishandling eller omsorgssvikt.

Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress har laget en håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling (nkvts.no).

Helsedirektoratet vil utarbeide nasjonale anbefalinger på dette området i Retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, som ferdigstilles 2016.

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet utdyper lovbestemmelsene i veideren Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien (regjeringen.no).

Sist faglig oppdatert: 14. juni 2016