​​​​​​​​​​Fagrapport om lindrende behandling

Tilbud til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt.

Tilskudd lindrende behandling barn og ungdom

Frivillige organisasjoner og stiftelser kan søke om tilskudd som bidrar til økt kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal også bidra til veilednings- og støttetiltak til pasient og pårørende.

Søk tilskudd til kunnskap og informasjon om lin​drende behandling og omsorg for barn og ungdom ved livets slutt

Tilskudd ko​mpetansehevende tiltak i kommunen 

Kommunene kan søke om tilskudd til kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Tilskuddet forvaltes i et samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling og fylkesmannen.

Søk ​tilskudd kompetan​sehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

​Retningslinjer og veiledere

Nasjonale faglige retningslinjer

For mer informasjon, se tema kreft

​Regionale kompetansesentre for lindrende behandling

I tråd med den nasjonale faglige retningslinjen om palliasjon i kreftomsorgen​ har hver helseregion et kompetansesenter for lindrende behandling. Sentrenes oppgave er FOU-arbeid (forskning, undervisning, rådgivning og spredning av eksisterende kunnskap ut i helseregionen) og å være pådriver for opprettelse av organiserte kompetansenettverk i palliasjon i regionene.

Sist faglig oppdatert: 2. mars 2017