Samhandlingsreformen utfordrer alle deler av helsetjenesten til å forbedre samarbeid og samhandling seg imellom. Data om aktivitet i ulike deler av tjenestene vil være et av grunnlagene for kommuner og andre aktører ved vurdering av aktuelle tiltak og endringer.

Tall og statistikk for kommunenes bruk av somatiske sykehus, fastleger og legevakt og avtalefysioterapeuter vil ikke oppdateres på denne siden lenger. 

Relevant statistikk kan du finne under andre menypunkt, for eksempel SAMDATA kommune

 

Sist faglig oppdatert: 10. januar 2018