Tall for 2016 

Antall skader fordelt på skadested

​Skadested​Antall skader

Prosentandel *

​Bolig, boligområde​48 69031,5​
​Vei, gate, fortau, gang- og sykkelvei​25 476​16,4
​Sports- og idrettsområde​24 467​15,8
​Skole, høyskole, universitet, barnehage, SFO​11 7367,6
​Fri natur, hav, sjø og vann​12 180​7,9
​Institusjon, sykehus, sykehjem, aldershjem, offentlig kontor​3 492​2,3
​Lekeplass​2 075​1,3
​Jordbruksbedrift, skogbruk1 044​0,7
​Annet skadested17 812​11,5
​Ukjent skadested​7 980​5,1
​Total154 952100,0​

*Andel av totalen varierer mellom de ulike aldersgruppene og kjønn, se rapporten for detaljer. 

Antall skader fordelt på skademekanisme

Skademekanisme forteller hva som har forårsaket skaden.

​SkademekanismeAntall​ skaderProsentandel *
​Fallskader79 781​51,4
​Sammenstøt, påkjørsel29 001​18,7
​Kutt, bitt, stikk, skutt11 962​7,7
​Akutt overbelastning11 765​7,6
​Klemt, fanget, knust6 741​4,4
​Åpen ild, flamme, røyk​6430,4
​Kvelning, drukning91​0,1
​Annen skademekanisme9 047​5,8
​Ukjent skademekanisme​5 9213,8
​Totalt154 952100​,0

* Andel av totalen varierer betydelig mellom de ulike aldersgruppene, se rapporten for detaljer. 

Om statistikken

Kvalitet og kompletthet

  • Informasjon om skadedato, skadested, skademekanisme og kontaktårsak, som ulykke, vold, villet egenskade er av god kvalitet. 
  • Alvorlighetsgrad og informasjon som beskriver arbeidsulykker er av dårligere kvalitet
  • For å få flere til å rapportere inn og øke kvaliteten i data som rapporteres inn til Norsk pasientregister, har Helsedirektoratet etablert en arbeidsgruppe som har i oppgave å forbedre registreringen og innrapporteringen av data om skader og ulykker

Datagrunnlag

  • Informasjon om omstendighetene for 51 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene er rapportert inn
  • 23 av 26 rapporteringspliktige enheter rapporterte skadedata til NPR

Skadedata registreres i sykehusene i tråd med rapporteringsveileder utgitt av Norsk pasientregister

Sist faglig oppdatert: 27. april 2017