Hovedtall i 2016 med endring fra 2015

Somatikk

  • Spesialistkontakter utgjorde ca 25 prosent av den totale polikliniske aktiviteten
  • Totalt 1 997 129 spesialistkontakter, som er en økning på 4,7 prosent
  • Gjennomsnittlig antall spesialistkontakter per pasient var på 1,7 og er uendret fra året før

Psykisk helsevern

  • Spesialistkontakter utgjorde ca 26 prosent av den totale polikliniske aktiviteten
  • Totalt 643 319 spesialistkontakter, som er en økning på 3 prosent
  • Gjennomsnittlig antall spesialistkontakter per pasient var 12,7

Kvalitet og kompletthet

Alle tallene er basert på faktisk innrapporterte data fra avtalespesialistene. Fra og med 2016 estimeres ikke tall for manglende eller ikke-komplett rapportering. 96 prosent av alle avtalespesialister innen somatiske fagområder og 98 prosent innen psykisk helsevern har rapportert aktivitetsdata til Norsk pasientregister.

 

Sist faglig oppdatert: 30. mars 2017