Hovedtall for 2. tertial 2018

  • Antall rapporterte kontakter for 2. tertial 2018 var 2 000 372
  • Psykisk helsevern sto for 395 925 kontakter og 42 542 pasienter
  • Somatiske fagområder sto for 1 604 447 kontakter og 799 020 pasienter

Sist faglig oppdatert: 25. oktober 2018