Hovedtall i 2017 med endring fra 2016

Somatikk 

  • Spesialistkontakter utgjorde ca 25 prosent av den totale polikliniske aktiviteten
  • Nesten 2 100 000 spesialistkontakter, som er en økning på 4 prosent
  • Gjennomsnittlig antall spesialistkontakter per pasient var på 1,7 og er uendret fra året før

Psykisk helsevern

  • Spesialistkontakter utgjorde ca 25 prosent av den totale polikliniske aktiviteten
  • Nesten 610 000 spesialistkontakter, som er en nedgang på 6 prosent
  • Gjennomsnittlig antall spesialistkontakter per pasient var 12,8

Sist faglig oppdatert: 19. mars 2018