Hovedtall for 1. tertial 2018

  • Over 1,1 million rapporterte kontakter
  • Psykisk helsevern sto for 226 683 kontakter og 35 211 pasienter
  • Somatiske fagområder sto for 910 085 kontakter og 537 106 pasienter

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2018