Tall for 2013

​Svartid

Svartid er tiden fra det begynner å ringe hos AMK-sentralen til de svarer. Statens Helsetilsyn har satt følgende krav til svartider for henvendelser til nødnummer 1-1-3:

    • 90 prosent av henvendelsene skal besvares innen 10 sekunder.
    • Ingen anrop skal være ubesvart etter 20 sekunder.
​Helseregion<=10sek​>10<=20sek​>20sek​
Helse Nord​59 %​39,1 %​1,5 %​
​Helse Midt-Norge​84,2 %15,2 %​0,6 %​
​Helse Vest​79,7 %19,9 %​0,4 %​
​Helse Sør-Øst68 %​29,3 %​2,8 %​
​Norge72,8 %​25,7 %​1,6 %​

Svartid i perioden april-desember 2013. Statistikken utelukker data fra AMK Buskerud, Innlandet og Oslo og Akershus 

Utrykningstid

Utrykningstid er tiden fra det begynner å ringe hos AMK-sentralen til ambulansen når skadestedet. Stortinget har anbefalt at når ambulanse kreves, skal den i 90 prosent av tilfellene rekke fram til skadestedet innen:

 • 12 minutter i tettbygde strøk
 • 25 minutter i ikke-tettbygde strøk.
Helseregion​

​Tettbygd strøk

(minutter)

Ikke-tettbygd strøk (minutter)​
​Helse Nord24,3​32,4​
​Helse Midt-Norge18,2​31,3​
​Helse Vest​18,031,6​
​Helse Sør-Øst​18,830,7​
​Norge​18,731,1​

Flere tall for 2013

 • 889.644 henvendelser
 • 650.919 oppdrag med bil eller båtambulanse
 • 383.649 henvendelser til 1-1-3 fra pasient, pårørende eller publikum
 • AMK sentraler og ambulansetjeneste benyttes i stor grad til bestilte oppdrag. Dette omfatter i all hovedsak transport av pasienter til/fra primær- og spesialisthelsetjeneste. I 2013 utgjorde bestilte oppdrag litt over 50 prosent av all aktivitet som AMK-sentralene utfører.

Om statistikken

Kvalitet og kompletthet

 
Forskjeller i kodeverk, lokale tilpasninger og ulik registreringspraksis medfører at statistikken kan inneholde feilkilder. Kvaliteten på data vil øke når bruk og standardisering av kodeverk forbedres. Helsedirektoratets ledelse har fremmet forslag om nasjonal strategisk satsning på akuttmedisinske data fra 2015 for å styrke kvalitet og bredde i data fra den akuttmedisinske kjede. En nasjonal registreringsveileder er også utarbeidet og distribuert til landets AMK-sentraler i april 2013.

Datagrunnlag

Helsedirektoratets årsrapport evaluerer en del av de prehospitale tjenester med bakgrunn i innrapportert data fra alle landets AMK sentraler. I henhold til forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus skal AMK-sentralene håndtere henvendelser om akuttmedisinsk bistand på medisinsk nødnummer 1-1-3 og andre dedikerte kommunikasjonslinjer. Med bakgrunn i henvendelsene skal AMK-sentralene foreta nødvendige prioriteringer, iverksette nødvendige tiltak for å kunne løse oppdragene på en forsvarlig måte og gi medisinsk faglige råd og veiledning. Rapporten omfatter også data om andre tjenester fra AMK, som koordinering av ambulanseoppdrag (bestilte oppdrag) inkludert formidling av øyeblikkelig hjelp innleggelser.

Sist faglig oppdatert: 8. desember 2016