En viktig målsetning med Pakkeforløp for kreft er å unngå ikke‐medisinsk begrunnet ventetid ved at pasienter med begrunnet mistanke om kreft skal gjennomgå raskere og mer forutsigbare forløp. Det er definert standard forløpstider for hver av fasene i hvert av pakkeforløpene.

Norsk pasientregister har fått i oppdrag å beregne aktivitets‐ og forløpstidsindikatorer for Pakkeforløp for kreft basert på pakkeforløpsregistreringer rapportert fra spesialisthelsetjenesten.

Månedlige tall for Pakkeforløp for kreft

Sist faglig oppdatert: 19. september 2018