​​​​

 

 

Hvorfor gjøre samfunnsøkonomiske analyser? https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samfunnsokonomiske-analyser/hvorfor-gjore-samfunnsokonomiske-analyser-Hvorfor gjøre samfunnsøkonomiske analyser? Offentlige ressurser er knappe. Derfor er det viktig at prioriteringene mellom ulike formål er velbegrunnede og gjennomtenkte. 623Artikkel
Helserelaterte problemstillinger i samfunnsøkonomiske analyserhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samfunnsokonomiske-analyser/helserelaterte-problemstillinger-i-samfunnsokonomiske-analyserHelserelaterte problemstillinger i samfunnsøkonomiske analyserVelferdsgoder kan gis økonomisk verdi, men det er ikke alltid hensiktsmessig eller nødvendig i samfunnsøkonomiske analyser. Det er mange ulike hensyn og problemstillinger som må tas i betraktning om man vurderer å gjøre det.230Artikkel
Veiledere: helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyserhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samfunnsokonomiske-analyser/veiledere-helseeffekter-i-samfunnsokonomiske-analyserVeiledere: helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyserHelsedirektoratet har to veiledere på dette området. En som beskriver analyser av tiltak i helsesektoren og en som beskriver hvordan helseeffekter kan inngå i analyser av tiltak i andre sektorer.1494Artikkel

Sist faglig oppdatert: 19. desember 2017