​​​​Meld. St. 34 (2015-2016), "Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering", sier at tiltak rettet mot pasienter i helsetjenesten skal analyseres i et utvidet helsetjenesteperspektiv og at tiltak i andre samfunnssektorer som har helsekonsekvenser for "en ellers frisk befolkning" skal analyseres i et samfunnsperspektiv. Dette legger føringer på hvordan liv og helse skal inngå i helseøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyser.

 

 

Hvorfor gjøre helseøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyser? https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samfunnsokonomiske-analyser/hvorfor-gjore-helseokonomiske-og-samfunnsokonomiske-analyser-Hvorfor gjøre helseøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyser? Offentlige ressurser er knappe. Derfor er det viktig at prioriteringene mellom ulike formål er velbegrunnede og gjennomtenkte. 623Artikkel
Veiledere i helseøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyserhttps://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samfunnsokonomiske-analyser/veiledere-i-helseokonomiske-og-samfunnsokonomiske-analyserVeiledere i helseøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyserHelsedirektoratet har én veileder for helseøkonomiske analyser av tiltak i helsesektoren og én veileder for hvordan helseeffekter kan inkluderes i samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i andre sektorer. Begge disse veilederne er under revisjon. 1494Artikkel

Sist faglig oppdatert: 2. oktober 2018