NB! Bruk nettleseren Chrome for raskere nedlasting av tabeller og grafer.

 

 

Nøkkeltall: Spesialisthelsetjenesten del 1https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-for-spesialisthelsetjenesten/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten-del-1Nøkkeltall: Spesialisthelsetjenesten del 1Blodgiversituasjonen i Norge. Genetiske undersøkelser. Assistert befruktning. Fosterdiagnostikk. Pakkeforløp for kreft.7528
Nøkkeltall: Spesialisthelsetjenesten del 2https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-for-spesialisthelsetjenesten/nokkeltall-spesialisthelsetjenesten-del-2Nøkkeltall: Spesialisthelsetjenesten del 2Akuttmedisinske tjenester. Trombolysebehandling ved hjerneslag. Fedmeoperasjoner. Innleggelse på intensivavdelinger. Meldeordningen for uønskede hendelser. Pasientskader ved norske sykehus.7529

Sist faglig oppdatert: 23. februar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter