NB! Bruk nettleseren Chrome for raskere nedlasting av tabeller og grafer.

 

 

Nøkkeltall: Primærhelsetjenesten del 1https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-for-primerhelsetjenesten/nokkeltall-primerhelsetjenesten-del-1Nøkkeltall: Primærhelsetjenesten del 1Nøkkeltall for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, mottakere av institusjonstjenester, mottakere av hjemmetjenester, ulønnet omsorg, fastleger og legevakt.7530Artikkel
Nøkkeltall: Primærhelsetjenesten del 2https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nokkeltall/nokkeltall-for-primerhelsetjenesten/nokkeltall-primerhelsetjenesten-del-2Nøkkeltall: Primærhelsetjenesten del 2Nøkkeltall for tannhelse, personell i kommunal helse- og omsorgssektor, kommunale helse- og omsorgstjenester for personer med demens, personer med utviklingshemmings bruk av primærhelsetjenester.7531Artikkel

Sist faglig oppdatert: 23. februar 2017