Sekretariatet for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem er en del av avdeling komparativ statistikk og styringsinformasjon. Sekretariatet er ansvarlig for å utvikle nye nasjonale kvalitetsindikatorer, oppdatere eksisterende indikatorer og publisere dem på helsenorge.no. Sekretariatet har også ansvar for å utvikle et  system og en metode for å standardisere de nevnte prosessene.

Sist faglig oppdatert: 15. mars 2018