Sekretariatet for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem er en del av Avdeling statistikk i Helsedirektoratet. Sekretariatet er ansvarlig for å utvikle nye nasjonale kvalitetsindikatorer, oppdatere eksisterende indikatorer og publisere dem på helsenorge.no. Sekretariatet har også ansvar for å utvikle et  system og en metode for å standardisere de nevnte prosessene.

Kontaktpersoner for de spesifikke kvalitetsindikatorene

 • Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem, utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer, planer og videre fremdrift
  Hanne Narbuvold, sekretariatsleder
  Avdelingsdirektør, avdeling statistikk, Helsedirektoratet
  E-post: hanne.narbuvold@helsedir.no
 • Prosjektkoordinator i sekretariatet for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem
  Salma Shahzadi
  Seniorrådgiver, avdeling statistikk, Helsedirektoratet
  E-post: salma.shahzadi@helsedir.no
 • Utvikler nasjonale kvalitetsindikatorer: Allmennlegehelsetjenesten, akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, nyre og astma/kols.
  Linda Haugan
  Seniorrådgiver, avdeling statistikk, Helsedirektoratet
  E-post: linda.haugan@helsedir.no
 • Utvikler nasjonale kvalitetsindikatorer: Rehabilitering, helse- og omsorgstjenester, graviditet og fødsel, hjerte/ karsykdommer.
  Marit Kveine Nygren
  Seniorrådgiver, avdeling statistikk, Helsedirektoratet
  E-post: marit.kveine.nygren@helsedir.no
 • Utvikler nasjonale kvalitetsindikatorer: Ortopedi og diabetes
  Solveig Marie Herbern
  Seniorrådgiver, avdeling statistikk, Helsedirektoratet
  E-post: solveig.marie.herbern@helsedir.no
 • Utvikler nasjonale kvalitetsindikatorer: Infeksjon og antibiotikabruk, kreft
  Salma Shahzadi
  Seniorrådgiver, avdeling statistikk, Helsedirektoratet
  E-post: salma.shahzadi@helsedir.no
 • Utvikler nasjonale kvalitetsindikatorer: Psykisk helsevern og rus, 
  Kirsti Strand
  Seniorrådgiver avdeling statistikk, Helsedirektoratet
  E-post: kirsti.strand@helsedir.no
 • Publiserer og analyserer nasjonale kvalitetsindikatorer
  Solveig Marie Herbern
  Seniorrådgiver, avdeling statistikk, Helsedirektoratet
  E-post: solveig.marie.herbern@helsedir.no

Pressekontakt:
Knut Rørbakken
E-post: knut.rorbakken@helsedir.no

Sist faglig oppdatert: 19. april 2017