​Pakkeforløp for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet for pasienter og pårørende. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Implementering av pakkeforløpene

1. januar 2015 ble Pakkeforløp for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft implementert. Indikatoren inkluderer kun pasienter som får kirurgisk, medikamentell- eller strålebehandling.

Målet på landsbasis i 2015 er at 70 prosent av pakkeforløpene gjennomføres innen normert forløpstid, og at 70 prosent av pasientene inkluderes i Pakkeforløp for kreft.

Regionalt og helseforetaksnivå

På helseregion- og helseforetaksnivå vil resultatoppnåelsen variere mellom de ulike regionene og foretakene.

Rapportering av pakkeforløp er et nytt rapporteringskrav fra 1. januar 2015. Innføring av pakkeforløpene var i en opplæringsfase i norske sykehus første tertial 2015. Alle norske sykehus har tatt i bruk pakkeforløpene. Utfordringene varierer mellom de enkelte sykehus.

  • Noen sykehus har mange pasienter, andre har færre.
  • Det varierer hvor langt det enkelte sykehus har kommet i implementeringen av pakkeforløpene.
  • Sykehusene har ulike oppgaver knyttet til utredning og behandling i pakkeforløpene. Noen sykehus har hele forløpet, andre har bare utredning eller deler av behandling.

Datakvalitet

Det tar tid å implementere rutiner for registrering, kvalitetssikring og rapportering av data. Det tas derfor forbehold om datakvalitet. Det er flere forhold som påvirker datakvaliteten og måloppnåelsen:

  • Av medisinske årsaker inngår ikke alle pasienter med de aktuelle kreftdiagnosene i pakkeforløp
  • Rutiner for registrering av pakkeforløp er i implementeringsfasen. Det kan være pasienter som skulle være registrert i et pakkeforløp som ikke er det
  • Måling av tid fra start pakkeforløp til behandlingsstart omfatter derfor kun en andel av alle kreftpasienter
  • I statistikken for første tertial inngår ikke pasienter i pakkeforløp som fortsatt ventet på start av behandling ved utgangen av april. Noen av disse pasientene kan det tenkes at ikke får behandling innen normert tid. Måloppnåelsen blir da lavere i andre tertial.

Se resultater for første tertial 2015 på landsbasis, region- og helseforetaksnivå (ppt)

Sist faglig oppdatert: 14. juni 2016

skriv ut del på facebook del på twitter