​I kuben kan du selv klikke og dra, filtrere og velge hvilke data du vil se på. Kuben lar deg også fremstille data grafisk, og den gir deg mulighet til å eksportere ønsket tabell til enten pdf-format eller excel-format.

 

Antall ISF-opphold for:

Alle bostedsregioner 2003 - 2. tertial 2016


Antall ISF-opphold og korrigerte DRG poeng for:

Alle helseregioner

Helse Sør-Øst RHF, per helseforetak

Helse Vest RHF, per helseforetak

Helse Midt-Norge RHF, per helseforetak

Helse Nord RHF, per helseforetak

Private sykehus

 

 

 

Sist faglig oppdatert: 28. februar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter