Lege11692829.03.2017 08:27:49STS_ListItem_PublishingPages1945123050https://helsedirektoratet.no29.03.2017 08:27:49htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
IPLOS-kontakter i fylker og kommuner11714929.03.2017 08:27:49STS_ListItem_PublishingPages8721450https://helsedirektoratet.no29.03.2017 08:27:49htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Høringer11551629.03.2017 08:27:49STS_ListItem_PublishingPages1007214100https://helsedirektoratet.no29.03.2017 08:27:49htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Zika11621029.03.2017 08:27:49STS_ListItem_PublishingPages31673640https://helsedirektoratet.no29.03.2017 08:27:49htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Helsedirektoratet574Helsedirektoratet er faglig rådgiver, iverksetter av vedtatt politikk og forvalter av lov og regelverk innenfor helsesektoren.17.03.2017 11:44:41STS_Site100259699007https://helsedirektoratet.no/Style Library/Images/logo.pnghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/retningslinjer Nasjonale%20faglige%20retningslinjer1https://helsedirektoratet.no17.03.2017 11:44:41htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx43;11;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser -sluttrapport11593829.03.2017 08:27:49STS_ListItem_PublishingPages64140https://helsedirektoratet.no29.03.2017 08:27:49htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Sosial ulikhet i helse som tema i helsekonsekvensutredninger – Verktøy og erfaringer i noen europeiske land11626429.03.2017 08:27:49STS_ListItem_PublishingPages143110https://helsedirektoratet.no29.03.2017 08:27:49htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år)1626929.03.2017 08:27:49STS_ListItem_PublishingPages19190https://helsedirektoratet.no29.03.2017 08:27:49htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Evaluering av bioteknologiloven – Status og utvikling på fagområdene som reguleres av loven11553029.03.2017 08:27:49STS_ListItem_PublishingPages380800https://helsedirektoratet.no29.03.2017 08:27:49htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Fakta om narkotiske stoffer11553429.03.2017 08:27:49STS_ListItem_PublishingPages16602520https://helsedirektoratet.no29.03.2017 08:27:49htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js