Lege11692823.02.2017 01:14:42STS_ListItem_PublishingPages1294426730https://helsedirektoratet.no23.02.2017 01:14:42htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
IPLOS-kontakter i fylker og kommuner11714923.02.2017 01:14:42STS_ListItem_PublishingPages5841170https://helsedirektoratet.no23.02.2017 01:14:42htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Zika11621023.02.2017 01:14:42STS_ListItem_PublishingPages23473950https://helsedirektoratet.no23.02.2017 01:14:42htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Høringer11551623.02.2017 01:14:42STS_ListItem_PublishingPages721111550https://helsedirektoratet.no23.02.2017 01:14:42htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Helsedirektoratet574Helsedirektoratet er faglig rådgiver, iverksetter av vedtatt politikk og forvalter av lov og regelverk innenfor helsesektoren.06.02.2017 13:36:07STS_Site78602987008https://helsedirektoratet.no/Style Library/Images/logo.pnghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/retningslinjer Nasjonale%20faglige%20retningslinjer1https://helsedirektoratet.no06.02.2017 13:36:07htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx43;11;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Fagråd for sosial ulikhet i helse11743323.02.2017 01:14:42STS_ListItem_PublishingPages218290https://helsedirektoratet.no23.02.2017 01:14:42htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Medisinsk-teknisk utvikling og helsekostnader – En gjennomgang av aktuell kunnskap11576123.02.2017 01:14:42STS_ListItem_PublishingPages300https://helsedirektoratet.no23.02.2017 01:14:42htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Dekningsgradsanalyse for Hofteproteseregisteret 2008–201211577123.02.2017 01:14:42STS_ListItem_PublishingPages900https://helsedirektoratet.no23.02.2017 01:14:42htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt korsbåndregister 2008–201211577323.02.2017 01:14:42STS_ListItem_PublishingPages600https://helsedirektoratet.no23.02.2017 01:14:42htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js
Rapportering på kommunalt rusarbeid 201311605323.02.2017 01:14:42STS_ListItem_PublishingPages2830https://helsedirektoratet.no23.02.2017 01:14:42htmlFalseaspx43;1643~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js