Innledende bestemmelser (§§ 1-5 humane celler og vev)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4287Innledende bestemmelser (§§ 1-5 humane celler og vev)Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vevRetningslinjeseksjon5FalseVeileder til forskrift om...<p>Bruk av humant materiale til mennesker har en risiko for overføring av sykdom via donert materiale. For å trygge donorer og mottakere er kravene til forsvarlig håndtering av humant materiale som følger av helselovgivningen, nærmere utdypet i blodforskriften, forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon. Forskriftene implementerer EUs direktiver for blod, celler, vev og organer i norsk rett. Forskriftene har delvis overlappende virkeområder og det vil i enkelte tilfelle være uklart hvilken forskrift humant materiale er regulert av. I disse tilfellene er det viktig å se på de sammenfallende hensyn til pasientsikkerheten som ligger bak direktivene og forskriftene og sørge for at kravene til donorutvelgelse og smittetesting er oppfylt.<br></p><p> Veilederen er ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften og skal bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker. Veilederen må brukes og leses sammen med forskriften. </p><p> Virksomhetene kan også finne nyttig informasjon i Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application. Guiden er utarbeidet av to arbeidsgrupper under Europarådet og gir faglige retningslinjer for minimumsstandarder for håndtering av humane celler og vev i samsvar med EUs direktiver. Guiden er gratis tilgjengelig på Europarådets <a href="https://www.edqm.eu/en/publications-transfusion-and-transplantation">nettside</a>.<br> </p><p> Veilederen er organisert etter paragrafene i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. For hver paragraf gis en kort innføring i forskriftens minstekrav og en forklaring på hva dette innebærer i praksis. </p><p> Det er lenket til forskriften under omtalen av hver bestemmelse. </p><p> Veilederen inneholder enkelte eksempler på hvordan virksomheten kan løse forskriftens krav. Dette er i veilederen markert med «Praktisk». </p><p> Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med Statens helsetilsyn.<br> </p>/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-handtering-av-humane-celler-og-vev/seksjon?Tittel=innledende-bestemmelser-1-5-11317
Ledelse, organisering og styring av virksomheten (§§ 6-9b humane celler og vev)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4288Ledelse, organisering og styring av virksomheten (§§ 6-9b humane celler og vev)Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vevRetningslinjeseksjon6FalseVeileder til forskrift om...<p>Bruk av humant materiale til mennesker har en risiko for overføring av sykdom via donert materiale. For å trygge donorer og mottakere er kravene til forsvarlig håndtering av humant materiale som følger av helselovgivningen, nærmere utdypet i blodforskriften, forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon. Forskriftene implementerer EUs direktiver for blod, celler, vev og organer i norsk rett. Forskriftene har delvis overlappende virkeområder og det vil i enkelte tilfelle være uklart hvilken forskrift humant materiale er regulert av. I disse tilfellene er det viktig å se på de sammenfallende hensyn til pasientsikkerheten som ligger bak direktivene og forskriftene og sørge for at kravene til donorutvelgelse og smittetesting er oppfylt.<br></p><p> Veilederen er ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften og skal bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker. Veilederen må brukes og leses sammen med forskriften. </p><p> Virksomhetene kan også finne nyttig informasjon i Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application. Guiden er utarbeidet av to arbeidsgrupper under Europarådet og gir faglige retningslinjer for minimumsstandarder for håndtering av humane celler og vev i samsvar med EUs direktiver. Guiden er gratis tilgjengelig på Europarådets <a href="https://www.edqm.eu/en/publications-transfusion-and-transplantation">nettside</a>.<br> </p><p> Veilederen er organisert etter paragrafene i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. For hver paragraf gis en kort innføring i forskriftens minstekrav og en forklaring på hva dette innebærer i praksis. </p><p> Det er lenket til forskriften under omtalen av hver bestemmelse. </p><p> Veilederen inneholder enkelte eksempler på hvordan virksomheten kan løse forskriftens krav. Dette er i veilederen markert med «Praktisk». </p><p> Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med Statens helsetilsyn.<br> </p>/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-handtering-av-humane-celler-og-vev/seksjon?Tittel=ledelse-organisering-og-styring-11318
Krav til virksomhetenes lokaler og utstyr mv. ved prosessering (§§ 10-13 humane celler og vev)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4289Krav til virksomhetenes lokaler og utstyr mv. ved prosessering (§§ 10-13 humane celler og vev)Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vevRetningslinjeseksjon4FalseVeileder til forskrift om...<p>Bruk av humant materiale til mennesker har en risiko for overføring av sykdom via donert materiale. For å trygge donorer og mottakere er kravene til forsvarlig håndtering av humant materiale som følger av helselovgivningen, nærmere utdypet i blodforskriften, forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon. Forskriftene implementerer EUs direktiver for blod, celler, vev og organer i norsk rett. Forskriftene har delvis overlappende virkeområder og det vil i enkelte tilfelle være uklart hvilken forskrift humant materiale er regulert av. I disse tilfellene er det viktig å se på de sammenfallende hensyn til pasientsikkerheten som ligger bak direktivene og forskriftene og sørge for at kravene til donorutvelgelse og smittetesting er oppfylt.<br></p><p> Veilederen er ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften og skal bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker. Veilederen må brukes og leses sammen med forskriften. </p><p> Virksomhetene kan også finne nyttig informasjon i Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application. Guiden er utarbeidet av to arbeidsgrupper under Europarådet og gir faglige retningslinjer for minimumsstandarder for håndtering av humane celler og vev i samsvar med EUs direktiver. Guiden er gratis tilgjengelig på Europarådets <a href="https://www.edqm.eu/en/publications-transfusion-and-transplantation">nettside</a>.<br> </p><p> Veilederen er organisert etter paragrafene i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. For hver paragraf gis en kort innføring i forskriftens minstekrav og en forklaring på hva dette innebærer i praksis. </p><p> Det er lenket til forskriften under omtalen av hver bestemmelse. </p><p> Veilederen inneholder enkelte eksempler på hvordan virksomheten kan løse forskriftens krav. Dette er i veilederen markert med «Praktisk». </p><p> Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med Statens helsetilsyn.<br> </p>/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-handtering-av-humane-celler-og-vev/seksjon?Tittel=krav-til-virksomhetenes-lokaler-11321
Donasjon og laboratorieundersøkelser (§§ 14-25 humane celler og vevhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4290Donasjon og laboratorieundersøkelser (§§ 14-25 humane celler og vevVeileder til forskrift om håndtering av humane celler og vevRetningslinjeseksjon12FalseVeileder til forskrift om...<p>Bruk av humant materiale til mennesker har en risiko for overføring av sykdom via donert materiale. For å trygge donorer og mottakere er kravene til forsvarlig håndtering av humant materiale som følger av helselovgivningen, nærmere utdypet i blodforskriften, forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon. Forskriftene implementerer EUs direktiver for blod, celler, vev og organer i norsk rett. Forskriftene har delvis overlappende virkeområder og det vil i enkelte tilfelle være uklart hvilken forskrift humant materiale er regulert av. I disse tilfellene er det viktig å se på de sammenfallende hensyn til pasientsikkerheten som ligger bak direktivene og forskriftene og sørge for at kravene til donorutvelgelse og smittetesting er oppfylt.<br></p><p> Veilederen er ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften og skal bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker. Veilederen må brukes og leses sammen med forskriften. </p><p> Virksomhetene kan også finne nyttig informasjon i Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application. Guiden er utarbeidet av to arbeidsgrupper under Europarådet og gir faglige retningslinjer for minimumsstandarder for håndtering av humane celler og vev i samsvar med EUs direktiver. Guiden er gratis tilgjengelig på Europarådets <a href="https://www.edqm.eu/en/publications-transfusion-and-transplantation">nettside</a>.<br> </p><p> Veilederen er organisert etter paragrafene i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. For hver paragraf gis en kort innføring i forskriftens minstekrav og en forklaring på hva dette innebærer i praksis. </p><p> Det er lenket til forskriften under omtalen av hver bestemmelse. </p><p> Veilederen inneholder enkelte eksempler på hvordan virksomheten kan løse forskriftens krav. Dette er i veilederen markert med «Praktisk». </p><p> Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med Statens helsetilsyn.<br> </p>/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-handtering-av-humane-celler-og-vev/seksjon?Tittel=donasjon-og-laboratorieundersokelser-11322
Lovlig uttak, informasjon, opplysninger og prosedyrer i forbindelse med donasjon (§§ 26-32 humane celler og vev)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4291Lovlig uttak, informasjon, opplysninger og prosedyrer i forbindelse med donasjon (§§ 26-32 humane celler og vev)Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vevRetningslinjeseksjon7FalseVeileder til forskrift om...<p>Bruk av humant materiale til mennesker har en risiko for overføring av sykdom via donert materiale. For å trygge donorer og mottakere er kravene til forsvarlig håndtering av humant materiale som følger av helselovgivningen, nærmere utdypet i blodforskriften, forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon. Forskriftene implementerer EUs direktiver for blod, celler, vev og organer i norsk rett. Forskriftene har delvis overlappende virkeområder og det vil i enkelte tilfelle være uklart hvilken forskrift humant materiale er regulert av. I disse tilfellene er det viktig å se på de sammenfallende hensyn til pasientsikkerheten som ligger bak direktivene og forskriftene og sørge for at kravene til donorutvelgelse og smittetesting er oppfylt.<br></p><p> Veilederen er ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften og skal bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker. Veilederen må brukes og leses sammen med forskriften. </p><p> Virksomhetene kan også finne nyttig informasjon i Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application. Guiden er utarbeidet av to arbeidsgrupper under Europarådet og gir faglige retningslinjer for minimumsstandarder for håndtering av humane celler og vev i samsvar med EUs direktiver. Guiden er gratis tilgjengelig på Europarådets <a href="https://www.edqm.eu/en/publications-transfusion-and-transplantation">nettside</a>.<br> </p><p> Veilederen er organisert etter paragrafene i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. For hver paragraf gis en kort innføring i forskriftens minstekrav og en forklaring på hva dette innebærer i praksis. </p><p> Det er lenket til forskriften under omtalen av hver bestemmelse. </p><p> Veilederen inneholder enkelte eksempler på hvordan virksomheten kan løse forskriftens krav. Dette er i veilederen markert med «Praktisk». </p><p> Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med Statens helsetilsyn.<br> </p>/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-handtering-av-humane-celler-og-vev/seksjon?Tittel=lovlig-uttak-informasjon-opplysninger-11323
Prosessering, oppbevaring, distribusjon og mottak (§§ 33-36 humane celler og vev)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4292Prosessering, oppbevaring, distribusjon og mottak (§§ 33-36 humane celler og vev)Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vevRetningslinjeseksjon4FalseVeileder til forskrift om...<p>Bruk av humant materiale til mennesker har en risiko for overføring av sykdom via donert materiale. For å trygge donorer og mottakere er kravene til forsvarlig håndtering av humant materiale som følger av helselovgivningen, nærmere utdypet i blodforskriften, forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon. Forskriftene implementerer EUs direktiver for blod, celler, vev og organer i norsk rett. Forskriftene har delvis overlappende virkeområder og det vil i enkelte tilfelle være uklart hvilken forskrift humant materiale er regulert av. I disse tilfellene er det viktig å se på de sammenfallende hensyn til pasientsikkerheten som ligger bak direktivene og forskriftene og sørge for at kravene til donorutvelgelse og smittetesting er oppfylt.<br></p><p> Veilederen er ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften og skal bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker. Veilederen må brukes og leses sammen med forskriften. </p><p> Virksomhetene kan også finne nyttig informasjon i Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application. Guiden er utarbeidet av to arbeidsgrupper under Europarådet og gir faglige retningslinjer for minimumsstandarder for håndtering av humane celler og vev i samsvar med EUs direktiver. Guiden er gratis tilgjengelig på Europarådets <a href="https://www.edqm.eu/en/publications-transfusion-and-transplantation">nettside</a>.<br> </p><p> Veilederen er organisert etter paragrafene i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. For hver paragraf gis en kort innføring i forskriftens minstekrav og en forklaring på hva dette innebærer i praksis. </p><p> Det er lenket til forskriften under omtalen av hver bestemmelse. </p><p> Veilederen inneholder enkelte eksempler på hvordan virksomheten kan løse forskriftens krav. Dette er i veilederen markert med «Praktisk». </p><p> Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med Statens helsetilsyn.<br> </p>/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-handtering-av-humane-celler-og-vev/seksjon?Tittel=prosessering-oppbevaring-distribusjon-og-11324
Emballering og merking (§§ 37-39 humane celler og vev)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4293Emballering og merking (§§ 37-39 humane celler og vev)Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vevRetningslinjeseksjon3FalseVeileder til forskrift om...<p>Bruk av humant materiale til mennesker har en risiko for overføring av sykdom via donert materiale. For å trygge donorer og mottakere er kravene til forsvarlig håndtering av humant materiale som følger av helselovgivningen, nærmere utdypet i blodforskriften, forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon. Forskriftene implementerer EUs direktiver for blod, celler, vev og organer i norsk rett. Forskriftene har delvis overlappende virkeområder og det vil i enkelte tilfelle være uklart hvilken forskrift humant materiale er regulert av. I disse tilfellene er det viktig å se på de sammenfallende hensyn til pasientsikkerheten som ligger bak direktivene og forskriftene og sørge for at kravene til donorutvelgelse og smittetesting er oppfylt.<br></p><p> Veilederen er ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften og skal bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker. Veilederen må brukes og leses sammen med forskriften. </p><p> Virksomhetene kan også finne nyttig informasjon i Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application. Guiden er utarbeidet av to arbeidsgrupper under Europarådet og gir faglige retningslinjer for minimumsstandarder for håndtering av humane celler og vev i samsvar med EUs direktiver. Guiden er gratis tilgjengelig på Europarådets <a href="https://www.edqm.eu/en/publications-transfusion-and-transplantation">nettside</a>.<br> </p><p> Veilederen er organisert etter paragrafene i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. For hver paragraf gis en kort innføring i forskriftens minstekrav og en forklaring på hva dette innebærer i praksis. </p><p> Det er lenket til forskriften under omtalen av hver bestemmelse. </p><p> Veilederen inneholder enkelte eksempler på hvordan virksomheten kan løse forskriftens krav. Dette er i veilederen markert med «Praktisk». </p><p> Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med Statens helsetilsyn.<br> </p>/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-handtering-av-humane-celler-og-vev/seksjon?Tittel=emballering-og-merking-11325
Sporbarhet, tilbakekall, kvalitet og sikkerhet (§§ 40-44 humane celler og vev)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4294Sporbarhet, tilbakekall, kvalitet og sikkerhet (§§ 40-44 humane celler og vev)Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vevRetningslinjeseksjon5FalseVeileder til forskrift om...<p>Bruk av humant materiale til mennesker har en risiko for overføring av sykdom via donert materiale. For å trygge donorer og mottakere er kravene til forsvarlig håndtering av humant materiale som følger av helselovgivningen, nærmere utdypet i blodforskriften, forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon. Forskriftene implementerer EUs direktiver for blod, celler, vev og organer i norsk rett. Forskriftene har delvis overlappende virkeområder og det vil i enkelte tilfelle være uklart hvilken forskrift humant materiale er regulert av. I disse tilfellene er det viktig å se på de sammenfallende hensyn til pasientsikkerheten som ligger bak direktivene og forskriftene og sørge for at kravene til donorutvelgelse og smittetesting er oppfylt.<br></p><p> Veilederen er ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften og skal bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker. Veilederen må brukes og leses sammen med forskriften. </p><p> Virksomhetene kan også finne nyttig informasjon i Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application. Guiden er utarbeidet av to arbeidsgrupper under Europarådet og gir faglige retningslinjer for minimumsstandarder for håndtering av humane celler og vev i samsvar med EUs direktiver. Guiden er gratis tilgjengelig på Europarådets <a href="https://www.edqm.eu/en/publications-transfusion-and-transplantation">nettside</a>.<br> </p><p> Veilederen er organisert etter paragrafene i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. For hver paragraf gis en kort innføring i forskriftens minstekrav og en forklaring på hva dette innebærer i praksis. </p><p> Det er lenket til forskriften under omtalen av hver bestemmelse. </p><p> Veilederen inneholder enkelte eksempler på hvordan virksomheten kan løse forskriftens krav. Dette er i veilederen markert med «Praktisk». </p><p> Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med Statens helsetilsyn.<br> </p>/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-handtering-av-humane-celler-og-vev/seksjon?Tittel=sporbarhet-tilbakekall-kvalitet-og-11326
Virksomhetens donasjonsregister (§§ 45-51 humane celler og vev)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4295Virksomhetens donasjonsregister (§§ 45-51 humane celler og vev)Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vevRetningslinjeseksjon7FalseVeileder til forskrift om...<p>Bruk av humant materiale til mennesker har en risiko for overføring av sykdom via donert materiale. For å trygge donorer og mottakere er kravene til forsvarlig håndtering av humant materiale som følger av helselovgivningen, nærmere utdypet i blodforskriften, forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon. Forskriftene implementerer EUs direktiver for blod, celler, vev og organer i norsk rett. Forskriftene har delvis overlappende virkeområder og det vil i enkelte tilfelle være uklart hvilken forskrift humant materiale er regulert av. I disse tilfellene er det viktig å se på de sammenfallende hensyn til pasientsikkerheten som ligger bak direktivene og forskriftene og sørge for at kravene til donorutvelgelse og smittetesting er oppfylt.<br></p><p> Veilederen er ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften og skal bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker. Veilederen må brukes og leses sammen med forskriften. </p><p> Virksomhetene kan også finne nyttig informasjon i Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application. Guiden er utarbeidet av to arbeidsgrupper under Europarådet og gir faglige retningslinjer for minimumsstandarder for håndtering av humane celler og vev i samsvar med EUs direktiver. Guiden er gratis tilgjengelig på Europarådets <a href="https://www.edqm.eu/en/publications-transfusion-and-transplantation">nettside</a>.<br> </p><p> Veilederen er organisert etter paragrafene i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. For hver paragraf gis en kort innføring i forskriftens minstekrav og en forklaring på hva dette innebærer i praksis. </p><p> Det er lenket til forskriften under omtalen av hver bestemmelse. </p><p> Veilederen inneholder enkelte eksempler på hvordan virksomheten kan løse forskriftens krav. Dette er i veilederen markert med «Praktisk». </p><p> Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med Statens helsetilsyn.<br> </p>/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-handtering-av-humane-celler-og-vev/seksjon?Tittel=virksomhetens-donasjonsregister-45-51-11327
Sentralisert meldeordning (§§ 52-55 humane celler og vev)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4296Sentralisert meldeordning (§§ 52-55 humane celler og vev)Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vevRetningslinjeseksjon4FalseVeileder til forskrift om...<p>Bruk av humant materiale til mennesker har en risiko for overføring av sykdom via donert materiale. For å trygge donorer og mottakere er kravene til forsvarlig håndtering av humant materiale som følger av helselovgivningen, nærmere utdypet i blodforskriften, forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon. Forskriftene implementerer EUs direktiver for blod, celler, vev og organer i norsk rett. Forskriftene har delvis overlappende virkeområder og det vil i enkelte tilfelle være uklart hvilken forskrift humant materiale er regulert av. I disse tilfellene er det viktig å se på de sammenfallende hensyn til pasientsikkerheten som ligger bak direktivene og forskriftene og sørge for at kravene til donorutvelgelse og smittetesting er oppfylt.<br></p><p> Veilederen er ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften og skal bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker. Veilederen må brukes og leses sammen med forskriften. </p><p> Virksomhetene kan også finne nyttig informasjon i Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application. Guiden er utarbeidet av to arbeidsgrupper under Europarådet og gir faglige retningslinjer for minimumsstandarder for håndtering av humane celler og vev i samsvar med EUs direktiver. Guiden er gratis tilgjengelig på Europarådets <a href="https://www.edqm.eu/en/publications-transfusion-and-transplantation">nettside</a>.<br> </p><p> Veilederen er organisert etter paragrafene i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. For hver paragraf gis en kort innføring i forskriftens minstekrav og en forklaring på hva dette innebærer i praksis. </p><p> Det er lenket til forskriften under omtalen av hver bestemmelse. </p><p> Veilederen inneholder enkelte eksempler på hvordan virksomheten kan løse forskriftens krav. Dette er i veilederen markert med «Praktisk». </p><p> Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med Statens helsetilsyn.<br> </p>/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-handtering-av-humane-celler-og-vev/seksjon?Tittel=sentralisert-meldeordning-52-55-11328
Generelle bestemmelser (§§ 56-59 humane celler og vev)https://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=4297Generelle bestemmelser (§§ 56-59 humane celler og vev)Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vevRetningslinjeseksjon4FalseVeileder til forskrift om...<p>Bruk av humant materiale til mennesker har en risiko for overføring av sykdom via donert materiale. For å trygge donorer og mottakere er kravene til forsvarlig håndtering av humant materiale som følger av helselovgivningen, nærmere utdypet i blodforskriften, forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev og forskrift om kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet for transplantasjon. Forskriftene implementerer EUs direktiver for blod, celler, vev og organer i norsk rett. Forskriftene har delvis overlappende virkeområder og det vil i enkelte tilfelle være uklart hvilken forskrift humant materiale er regulert av. I disse tilfellene er det viktig å se på de sammenfallende hensyn til pasientsikkerheten som ligger bak direktivene og forskriftene og sørge for at kravene til donorutvelgelse og smittetesting er oppfylt.<br></p><p> Veilederen er ment å gi utfyllende opplysninger til bestemmelsene i forskriften og skal bidra til god og enhetlig praksis ved virksomheter som håndterer humane celler og vev beregnet til bruk på mennesker. Veilederen må brukes og leses sammen med forskriften. </p><p> Virksomhetene kan også finne nyttig informasjon i Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application. Guiden er utarbeidet av to arbeidsgrupper under Europarådet og gir faglige retningslinjer for minimumsstandarder for håndtering av humane celler og vev i samsvar med EUs direktiver. Guiden er gratis tilgjengelig på Europarådets <a href="https://www.edqm.eu/en/publications-transfusion-and-transplantation">nettside</a>.<br> </p><p> Veilederen er organisert etter paragrafene i forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. For hver paragraf gis en kort innføring i forskriftens minstekrav og en forklaring på hva dette innebærer i praksis. </p><p> Det er lenket til forskriften under omtalen av hver bestemmelse. </p><p> Veilederen inneholder enkelte eksempler på hvordan virksomheten kan løse forskriftens krav. Dette er i veilederen markert med «Praktisk». </p><p> Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med Statens helsetilsyn.<br> </p>/retningslinjer/veileder-til-forskrift-om-handtering-av-humane-celler-og-vev/seksjon?Tittel=generelle-bestemmelser-56-59-11329