Last ned PDF (612 kB)

​Lik tilgang til helse- og omsorgstjenester av god kvalitet forutsetter i mange tilfeller tilrettelagt informasjon og kommunikasjon ved hjelp av tolking.
Veilederen omhandler helse- og omsorgspersonells ansvar for tilrettelagt kommunikasjon ved hjelp av tolking.​

Helse- og omsorgspersonell kan trenge tolk for å utøve informasjons- og veiledningsplikten og har ansvar for å vurdere behovet for og eventuelt bestille tolk med nødvendige kvalifikasjoner.

Veilederen skal bidra til å gi helse- og omsorgspersonell bedre kompetanse til å bestille kvalifiserte tolker og til å gjennomføre samtaler via tolk.

Veilederen omfatter tolking i møte med personer med begrensede norskkunnskaper, samiskspråklige, døve, hørselshemmede og døvblinde.​