Last ned PDF (541 kB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Sumrapporter er utviklet for at kommunene skal kunne ta ut statistikk til styring og utvikling av helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Rapportene viser hvem brukerne er (alder, diagnoser etc.), hvilke tjenester kommunen tilbyr og hvordan de blir brukt.

Bruk rapportene til å sammenlikne tjenestene innad i kommunen og på tvers av kommunegrensene.

Det er utviklet 14 sumrapporter, som er implementert i kommunenes journalsystem. Du kan ta ut rapporter etter eget ønske og behov.

God kvalitet på sumrapportene forutsetter oppdatert og god kvalitet på grunnlagsdata.

skriv ut del på facebook del på twitter