Sumrapporter er utviklet for at kommunene skal kunne ta ut statistikk til styring og utvikling av helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Rapportene viser hvem brukerne er (alder, diagnoser etc.), hvilke tjenester kommunen tilbyr og hvordan de blir brukt.

Bruk rapportene til å sammenlikne tjenestene innad i kommunen og på tvers av kommunegrensene.

Det er utviklet 14 sumrapporter, som er implementert i kommunenes journalsystem. Du kan ta ut rapporter etter eget ønske og behov.

God kvalitet på sumrapportene forutsetter oppdatert og god kvalitet på grunnlagsdata.