Last ned PDF (988 kB)

​​Helsedirektoratet ønsker med veilederen å bidra til bevissthet omkring behovet for et godt kunnskapsgrunnlag og gode transparente prosesser under utvikling av retningslinjer i helse- og omsorgstjenesten. 

Å utvikle kunnskapsbaserte retningslinjer er tid- og ressurskrevende. Helsedirektoratet ønsker å stimulere fagmiljøer innen og/eller på tvers av tjenestesteder, helseregioner og kommuner til økt samarbeid under utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer.

Veilederen omtaler blant annet

  • organisering av retningslinjearbeid og retningslinjers normerende kraft
  • vurderinger omkring behov for retningslinjer
  • nedsettelse av arbeidsgruppe, inkludert pasient/brukerinvolvering
  • kvalitetsindikatorer i retningslinjearbeid
  • spørsmålsformulering og litteratursøk
  • kunnskapsgrunnlag - innhenting, bearbeiding og gradering med GRADE
  • fra dokumentasjon til anbefaling, inkludert gradering med GRADE
  • kontekst og konsekvensanalyse, inkludert kost-nytteanalyse