Veilederen inneholder blant annet en standardisert metode for måling og beregning av støy som burde bidra til en mer enhetlig vurdering og behandling av nærmiljøanlegg, spesielt ballbinger i landets kommuner.

Veilederen har som formål å sikre at støy som miljøfaktor blir tilstrekkelig utredet og vurdert når nye anlegg blir planlagt og utformet, slik at støyplager og konflikter unngås. Innholdet i veilederen er å anse som anbefalinger og råd og skal:

  • bidra med kunnskap om støy og støyplager
  • gi veiledning om støyvurderinger og
  • gjennom å gi anbefalte støynivåer, bidra til en mer samordnet og enhetlig behandling av nærmiljøanlegg i fylker og kommuner