Skjema for rapportering av ventetider - fysisk helse, psykisk helse og rus og avhengighet(Excel)

Skjema for rapportering av ventetider - habilitering og rehabilitering (Excel) 

Alle behandlingssteder som omfattes av fritt behandlingsvalg skal estimere og rapportere forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted.

Veilederen beskriver ansvaret for rapportering, fremgangsmåte og retningslinjer for fastsettelse av forventede ventetider innen ulike fagområder. Målet er at ventetidene i tjenesten skal være tilgjengelige, realistiske og oppdaterte, og at de skal kunne brukes som grunnlag for pasienters valg av behandlingssted.

Pasientrådgiverne i Velg behandlingssted bistår med opplæring og veiledning i estimering og rapportering av ventetider. Ved spørsmål, ring 800 50 004 – eget nummer for helsepersonell.

Informasjonstjenesten Velg behandlingssted består av: 

  • nettsiden www.helsenorge.no/velg-behandlingssted
  • pasientrådgivere tilgjengelig via telefontjenesten Veiledning helsenorge.no 23 32 70 00 for innbygger og 800 50 004 for helseprsonell
  • Administrasjonsløsningen Helsetjenestekatalogen der informasjon om behandlingssteder og ventetider vedlikeholdes