Skjema for rapportering av ventetider - fysisk helse, psykisk helse og rus og avhengighet(Excel)

Skjema for rapportering av ventetider - habilitering og rehabilitering (Excel) 

Alle behandlingssteder som omfattes av fritt behandlingsvalg skal estimere og rapportere forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted.

Veilederen beskriver ansvaret for rapportering, fremgangsmåte og retningslinjer for fastsettelse av forventede ventetider innen ulike fagområder. Målet er at ventetidene i tjenesten skal være tilgjengelige, realistiske og oppdaterte, og at de skal kunne brukes som grunnlag for pasienters valg av behandlingssted.

Informasjonstjenesten Velg behandlingssted består av: 

  • nettsiden www.helsenorge.no/velg-behandlingssted
  • telefontjenesten Veiledning helsenorge.no (23 32 70 00)
  • Administrasjonsløsningen Helsetjenestekatalogen der informasjon om behandlingssteder og ventetider vedlikeholdes