​Metode for beregning av kostnader per pasient innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.