​Formålet med registreringsveilederen er å gi en beskrivelse av opplysninger avtalespesialistene skal registrere om pasienter som henvises til og mottar behandling fra avtalespesialister.

Opplysningene skal innrapporteres til Norsk pasientregister (NPR).

Veilederen skal bidra til at de som registrerer data har en enhetlig forståelse av:

  • hvilke opplysninger som skal rapporteres til NPR.
  • hvordan hver enkelt opplysning skal forstås.

En enhetlig forståelse er nødvendig for å få korrekt og komplett registrering og rapportering av data, noe som igjen er sentralt for datakvaliteten i NPR.