https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2711<h2 class="ms-rteElement-H2B">Spiseforstyrrelser - anorexi, alvorlig forverring (veiledende frist 4 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Omfattende somatisk og psykiatrisk utredning. Behandling etter gjeldende retningslinjer.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>4 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>økt renselsesatferd</li> <li>alvorlige somatiske tilleggssymptomer</li> <li>KMI under 15</li> <li>stor og rask vektreduksjon</li> </ul> <p>Øyeblikkelig hjelp ved livstruende somatiske symptomer og suicidalitet.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11454" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11454" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2712<h2 class="ms-rteElement-H2B">Spiseforstyrrelser - anorexi (veiledende frist 8 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning, medisinsk kontroll og familietilnærming med fokus på kropp og selvfølelse. Behandling etter gjeldende retningslinjer.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>8 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>nyoppståtte tilstander</li> <li>varighet av tilstanden</li> <li>raskt vekttap</li> <li>familiekonflikter og traumer</li> <li>komorbide tilstander som angst og tvang</li> <li>motivasjon</li> <li>sykdomsinnsikt</li> <li>grad av undervekt</li> <li>alvorlig somatiske symptomer og funn, herav hyppig oppkast med elektrolyttforstyrrelser</li> <li>økt renselsesatferd</li> <li>hurtigheten i utvikling av symptomene</li> <li>KMI-krav etter ICD-10</li> <li>manglende forventet vekst</li> <li>familiens mestringsevne</li> </ul> <p>Øyeblikkelig hjelp må vurderes hvis flere alvorlighetsfaktorer opptrer.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11455" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11455" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2713<h2 class="ms-rteElement-H2B">Spiseforstyrrelser - bulimi (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning, medisinsk kontroll og familietilnærming med fokus på kropp og selvfølelse. Behandling etter gjeldende retningslinjer.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>nyoppståtte tilstander</li> <li>økt renselsesatferd</li> <li>alvorlige somatiske</li> <li>tilleggssymptomer</li> </ul> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11456" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11456" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>