https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2701<h2 class="ms-rteElement-H2B">Depresjon - alvorlig (veiledende frist 4 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Diagnostisering/utredning, psykoterapi/medisinering og foreldrearbeid/nettverk.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>4 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>raskt funksjonsfall</li> <li>grad av suicidalfare</li> <li>selvskading</li> <li>psykoselignede fenomener</li> <li>betydelige søvnvansker og vektendringer</li> <li>lav fungering og liten støtte fra familie og/eller øvrig nettverk</li> <li>fare for rusmisbruk</li> </ul> <p>Hvis flere alvorlighetsfaktorer er tilstede, må øyeblikkelig hjelp vurderes.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11444" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11444" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2702<h2 class="ms-rteElement-H2B">Depresjon - moderat (veiledende frist 8 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Diagnostisering/utredning, psykoterapi/medisinering og foreldrearbeid/nettverk.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>8 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>raskt funksjonsfall</li> <li>grad av suicidalfare</li> <li>selvskading</li> <li>psykoselignede fenomener</li> <li>betydelige søvnvansker og vektendringer</li> <li>lav fungering og liten støtte fra familie og/eller øvrig nettverk</li> <li>fare for rusmisbruk</li> </ul> <p>Hvis flere alvorlighetsfaktorer er tilstede, må øyeblikkelig hjelp vurderes.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11446" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11446" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2703<h2 class="ms-rteElement-H2B">Depresjon - lettere (ikke rett)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Nei</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Diagnostisering/utredning, psykoterapi/medisinering og foreldrearbeid/nettverk.</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>begynnende tilbaketrekking fra sosiale arenaer</li> <li>risiko for ytterligere funksjonsfall</li> <li>grad av intellektuelle ressurser og det kontekstuelle miljøet</li> <li>rus</li> <li>grad av motivasjon</li> <li>samarbeid hos pasient, familie og nettverk</li> </ul> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11445" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11445" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses ikke å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>